Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 16:01:58
TP. Cao Lãnh - đầu tàu phục hồi và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Tháp
Tự Huy - 06/02/2022 11:26
 
TP. Cao Lãnh - thủ phủ tỉnh Đồng Tháp đã và đang có nhiều giải pháp tích cực nhằm phục hồi và phát triển các lĩnh vực then chốt, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.
TP. Cao Lãnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị loại I
TP. Cao Lãnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị loại I

Kiên định thực hiện mục tiêu kép

Năm 2021, tuy gặp nhiều khó khăn do Covid-19, nhưng Cao Lãnh vẫn đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Thành phố đã tập trung huy động các nguồn lực, đề ra giải pháp ứng phó linh hoạt theo diễn biến dịch bệnh, kềm chế và kiểm soát, thích ứng an toàn, hiệu quả, giảm thấp nhất nguy cơ chuyển nặng và tử vong các ca F0 trên địa bàn…

Hiện Cao Lãnh tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, xúc tiến đầu tư trong tình hình mới, dựa trên nguyên tắc “sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, đồng thời tiếp tục thực hiện phương châm mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đề ra là: “Nới lỏng đến đâu thì quản lý, kiểm soát chặt chẽ đến đó”…

Hiện gần 800 doanh nghiệp, hợp tác xã, 21 chợ truyền thống và 12.674 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố đã trở lại hoạt động bình thường. Thành phố tiếp tục rà soát để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn; hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh từng bước khôi phục hoạt động, giải quyết việc làm cho người lao động, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. 

TP. Cao Lãnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành 95% tiêu chuẩn đô thị loại II và đến năm 2030 được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Dự kiến, tổng vốn đầu tư xây dựng Chương trình Phát triển đô thị TP. Cao Lãnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gần 220.000 tỷ đồng.

Nhiều chương trình phục hồi sản xuất trên lĩnh vực công nghiệp được Thành phố triển khai quyết liệt, như: hỗ trợ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (với 28 sản phẩm đạt chuẩn cấp Thành phố); hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn và công tác tư vấn công nghiệp, tiết kiệm năng lượng.

Riêng Chương trình Phát triển cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đến nay, Thành phố đã phối hợp thực hiện thủ tục đề nghị bổ sung Cụm công nghiệp Quảng Khánh và Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp kết hợp khu khởi nghiệp TP. Cao Lãnh vào Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 và giải ngân vốn đầu tư công đạt 96%.

Đồng thời, Cao Lãnh thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

 

Phấn đấu lên đô thị loại I vào năm 2030

Theo định hướng của tỉnh Đồng Tháp, phấn đấu đến năm 2030, Cao Lãnh sẽ lên đô thị loại I. Để thực hiện được mục tiêu này, Thành phố sẽ tận dụng cơ hội, tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương, bám sát Chương trình hành động và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, tiếp tục công tác lập kế hoạch xây dựng Chương trình Phát triển đô thị Cao Lãnh đến năm 2030 để đạt tiêu chí đô thị loại I; triển khai các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị và các cơ sở kinh tế - xã hội; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối thuộc lĩnh vực giao thông, cấp nước, cấp điện và thoát nước thải.  Đặc biệt, tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải ngân kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch.

Cùng với đó, Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, bảo đảm các dự án đầu tư phải theo quy hoạch, kế hoạch và phát huy hiệu quả; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng; xử lý nghiêm các vi phạm.

Thành phố sẽ triển khai nhanh Đề án Phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị đến năm 2030; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ gắn với liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu; khảo sát thu thập dữ liệu phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025...

Bên cạnh đó,  tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; triển khai các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị cân bằng, hài hòa, bảo tồn các giá trị bản sắc đặc trưng vốn có của Cao Lãnh.

Giao đầu mối chuẩn bị đầu tư cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh trị giá 4.770 tỷ đồng
Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 sẽ xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe hạn chế, bề rộng đường nền đường 17m, vận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư