TP. HCM: 1.396 tỷ đồng nợ thuế không có khả năng thu hồi
Theo Cục Hải quan TP. HCM, càng tăng cường kiểm tra, nợ thuế càng tăng. Điểm đặc biệt là nợ thuế chủ yếu rơi vào doanh nghiệp mới thành lập.

Tổng số nợ thuế hiện nay tại Cục Hải quan TP. HCM là 2.560 tỷ đồng, trong đó nợ không có khả năng thu hồi là 1.396 tỷ đồng.

Trong số hơn 1.164 tỷ đồng có khả năng thu hồi, số nợ quá hạn quá 90 ngày cũng khá lớn, tới 973,8 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục Hải quan TP. HCM, nợ không có khả năng thu phát sinh từ rất nhiều năm nay, do cơ chế chính sách cho ân hạn thuế 30 ngày và 275 ngày. Doanh nghiệp hầu như đã bỏ trốn, mất tích.

Trong khi đó, ngành hải quan cũng từng bước cải cách hiện địa hoá, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý, chuyển từ quản lý sang phục vụ, từ công tác tiền kiểm sang hậu kiểm.

Các doanh nghiệp cũng được quyền lựa chọn hình thức thông quan hàng hoá dù cơ quan hải quan đang nghi vấn lô hàng phải nộp thuế bổ sung.

Cục Hải quan TP. HCM cũng cho rằng, thời gian tham vấn (30 ngày), kiểm tra sau thông quan tại trụ sở hải quan (60 ngày), kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp (5 năm) là quá dài, đủ cho doanh nghiệp có điều kiện gian lận và trốn thuế.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...