Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
TP. Thái Bình: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020 của TP. Thái Bình. Phát huy những kết quả đã đạt được, trước thềm xuân mới, TP. Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng, tăng tốc phát triển toàn diện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
TIN LIÊN QUAN
TP. Thái Bình đã đạt kết quả toàn diện và nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.
TP. Thái Bình đã đạt kết quả toàn diện và nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân.

Đầu tàu phát triển năng động

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, sự lãnh đạo tập trung của Thành ủy, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND Thành phố, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2019, TP. Thái Bình tiếp tục là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội năng động của tỉnh, đạt kết quả toàn diện và nổi bật.

Kinh tế tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất tăng 16,2% so với năm 2018, cao nhất từ trước tới nay. Trong năm 2019, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tổ chức gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Kết quả, có 168/186 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, đưa giá trị sản xuất ngành công nghiệp của Thành phố tăng 20,6% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhiều dự án lớn được triển khai và một số dự án đã được đưa vào hoạt động, tạo thêm động lực mới phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố như Dự án khách sạn Dream II, Dự án Khách sạn thông minh và Văn phòng thương mại dịch vụ của Công ty Hano-Vid, Dự án Văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed... Thành phố cũng tổ chức thành công 4 hội chợ với trên 700 gian hàng của 500 doanh nghiệp, đồng thời có nhiều giải pháp hỗ trợ tích cực các công ty tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn và liên kết theo chuỗi được triển khai, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Thành phố chỉ đạo các xã nông thôn mới triển khai thực hiện các tiêu chí nâng cao và tập trung hoàn thiện nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Vũ Lạc.

Tập trung hoàn thành Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức tiếp nhận 19 sản phẩm quy hoạch chi tiết phát triển đô thị của các tập đoàn, công ty tài trợ như quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị Phú Xuân, quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông đường Võ Nguyên Giáp... Hoàn thiện Đồ án Quy hoạch phát triển hạ tầng các khu dân cư, nâng cấp và chỉnh trang đô thị, được Hiệp hội Các đô thị Việt Nam bình chọn đô thị “Xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh” năm 2019.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với việc triển khai thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu; công tác y tế tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

.
.

Tiếp tục tăng tốc

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt với TP. Thái Bình. Đây là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các cấp, các ngành và nhân dân Thành phố tập trung tổng kết, đánh giá, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng văn kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch chung xây dựng Thành phố, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại. Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế các phòng, đơn vị, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành công thương theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo trên cơ sở tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, chất lượng, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, công nghệ cao lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh các giải pháp cải thiện rõ nét tạo môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã được phê duyệt.

Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn nghiên cứu, đầu tư xây dựng các khu thương mại dịch vụ chất lượng cao, chú trọng phát triển các khu dịch vụ thương mại ở những nơi có lợi thế. Phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các loại hình vui chơi giải trí, du lịch sinh thái có quy mô lớn.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo lập các mô hình sản xuất mới theo chuỗi khép kín gắn với chế biến và thị trường để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung Thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, rà soát lập điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung. Phối hợp với các sở, ngành tổ chức lập quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2020 như kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm Ngày thành lập tỉnh, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch...

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện các bậc học; chú trọng giáo dục mũi nhọn, nhất là trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập phường Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông. Thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận và trả kết quả qua bưu điện đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thành phố và các phường, xã, phấn đấu 100% thủ tục hành chính được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ”. 

Trước thềm xuân mới 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Thái Bình quyết tâm phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, toàn diện, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Tổng giá trị sản xuất tăng 13,96%

Công nghiệp - xây dựng tăng 15,64%

Thương mại - dịch vụ tăng 9,64%

Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 10,12%

Giá trị xuất khẩu hàng hoá tăng 8,2%

Hoàn thành các tiêu chí đề nghị thành lập phường Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông và được công nhận trong năm 2020.

Năm 2020, TP. Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch chung xây dựng thành phố, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư