Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 11:32:32
TP.HCM đề xuất thu hồi hơn 32 ha đất để phát triển kinh tế - xã hội
Trọng Tín - 07/12/2022 15:22
 
Năm 2023, TP.HCM có 25 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 32,32ha.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình đến HĐND Thành phố về danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố.

Theo tờ trình, có 25 dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 32,32 ha.

Trong đó, có 16 dự án cần thu hồi đát đã có Nghị quyết của HĐND Thành phố, nay đã quá 3 năm với tổng diện tích đất thu hồi là 31,70 ha; có 9 dự án cần thu hồi đất đăng ký mới năm 2023 với tổng diện tích đất thu hồi là 0,62 ha.

Dưới đây là danh mục 25 dự án cần thu hồi đất mà UBND Thành phố trình HĐND thông qua.

HĐND TP.HCM họp kỳ cuối năm, xem xét dừng 17 dự án đầu tư công
Dừng thực hiện 17 dự án sẽ giúp TP.HCM tiết kiệm hơn 1.400 tỷ đồng ngân sách để bố trí cho công trình cấp bách hơn trong giai đoạn 2023 - 2025.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư