Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 08 năm 2022, 01:11:00
TP.HCM: Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước để xảy ra sai phạm
Ngô Nguyên - 07/08/2020 18:42
 
Hàng loạt lãnh đạo các Tổng công ty như Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV; IPC...bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật.

Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với các vụ việc sai phạm xảy ra  tại nhiều doanh nghiệp Nhà nước của TP.HCM.

Theo đó, tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, dẫn đến đơn vị này có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất.

Nên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTVT r nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình 6 cá nhân khác.

Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai qui định.

Mảnh đất Dự án Sai Gon Gon
Mảnh đất dự án Sài Gòn Gôn 

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty; Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình đối với 5 cá nhân khác

Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV,  Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty  nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty; Ủy ban kiểm tra Thành ủy phê bình đối với ông Phạm Công Nghĩa, nguyên  Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM q thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cá nhân gồm: Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.

Trụ sở IPC
Trụ sở IPC

Tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC), lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 cá nhân gồm: Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;  Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty;  Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cá nhân là Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty và Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty. 3 cá nhân khác bị kỷ luật hình thức phê bình. 

Thủ đoạn biến tài sản Nhà nước thành tư nhân tại IPC
Không tiến hành thẩm định giá, đấu giá để xác định giá thị trường tài sản Nhà nước khi cổ phần hóa; tự xác định giá trị lợi thế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư