TP.HCM thu hút hơn 4,1 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 44% so cùng kỳ
Đó là thông tin được công bố tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TP.HCM được tổ chức ngày 3/7.

Cụ thể, TP.HCM đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 483 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)  với tổng vốn đầu tư đạt 486,53 triệu USD (bằng 128,8% số dự án cấp mới và bằng 121,8% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Với các dự án mới được cấp phép, phân theo ngành nghề/lĩnh vực thì công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư nhiều nhất là 27,2%; tiếp theo là Hoạt động kinh doanh bất động sản với 25,5%... Phân theo quốc tịch nhà đầu tư thì Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất là 30,3%; tiếp theo là Singapore với 22%...

.
.

Thành phố cũng cấp phép cho 136 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 417,21 triệu USD (bằng 137,4% số dự án điều chỉnh và bằng 113,1% vốn đầu tư so với cùng kỳ).

Ngoài ra, Thành phố cũng chấp thuận cho 1.421 trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 3,28 tỷ USD (so với cùng kỳ, bằng 134,6% về số trường hợp và bằng 153,7% về vốn đầu tư).

Với hình thức đầu tư này, phân theo ngành nghề/lĩnh vực thì hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất là 43%; tiếp theo là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ với 21,5%...

Tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 4,18 tỷ USD (bằng 144,1% so với cùng kỳ).

Theo thống kê, tính đến nay, tại TP.HCM có 7.910 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 45,05 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp 12 dự án; Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cấp 3 dự án và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp 468 dự án.

Một điểm đáng chú ý, các dự án FDI mới được cấp phép đầu tư vào TP.HCM tuy đều tăng về số dự án và số vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ nhưng quy mô đầu tư còn nhỏ (trung bình chỉ khoảng 1 triệu USD/ dự án).

Trong đó, Dự án của Công ty TNHH Samil Pharmaceutical (Hàn Quốc) ở Khu công nghệ cao TP.HCM với số vốn đầu tư đăng ký 40 triệu USD là một trong những dự án lớn nhất. Dự án này được xây dựng  trên diện tích 7.500 m2, với mục tiêu phát triển và sản xuất thuốc nhỏ mắt (đơn liều và đa liều); nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc đặc trị sau phẫu thuật mắt, thuốc tế bào gốc để chữa bệnh mắt… Theo kế hoạch, Dự án sẽ được đầu tư xây dựng ngay sau khi được cấp phép và bắt đầu hoạt động chính thức từ cuối năm 2021.

Hồng Sơn

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...