Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 17 tháng 06 năm 2024,
TP.HCM triển khai 289 dự án đầu tư công, vốn hàng ngàn tỷ đồng
Gia Huy - 30/08/2015 08:33
 
Ban kinh tế và ngân sách TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận danh sách 289 dự án đầu tư công do UBND TP.HCM đệ trình và sẽ thực hiện trong thời gian tới với số vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Văn bản chấp thuận trên được công bố tại kỳ họp thứ 19 của HĐND TPHCM khóa VIII diễn ra vào ngày 26.8 vừa qua. Theo thông báo của Ban Kinh tế và ngân sách thì đơn vị này sau khi nhận được tờ trình số 4921/TTr-UBND ngày 20.8.2015 của UBND thành phố, sau khi xem xét Ban Kinh tế và ngân sách đã thống nhất với các danh mục trong tờ trình như chủ trương thông qua các dự án đầu tư công, có tất cả 289 dự án được trình.

TP.HCM sẽ có triển khai 289 Dự án đầu tư công với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có những Dự án trậm tiến độ cũng được tái khởi động.
TP.HCM sẽ có triển khai 289 dự án đầu tư công với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có những dự án trậm tiến độ cũng được tái khởi động.

 

Ban Kinh tế và ngân sách thống nhất với danh mục 4 dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu với tổng mức đầu tư 2.721,050 tỷ đồng “trong đó, vốn Trung ương là 1.900 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố là 821,05 tỷ đồng và danh mục 5 dự án nhóm B sử dụng ngồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư là 3.207,565 tỷ đồng (trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 2.683,002 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố là 524,563 tỷ đồng ). Đây là những dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố, vốn trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư và các khoản vốn vay khác để đầu tư gồm có 280 dự án với tổng mức đầu tư 62.549 tỉ đồng.

Ngoài ra còn 95 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 13.063 tỉ đồng đã được HĐND thông qua từ những năm trước nhưng chưa được giao kế hoạch vốn nên cũng được đưa vào danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư. Tất cả những dự án trên đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố những năm trước đây.

Ngoài ra, trong văn bản Ban kinh tế và ngân sách cũng có ý kiến kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố giao UBND TP được huy động thêm các nguồn vốn khác để chi cho đầu tư phát triển, huy động vốn đến đâu, bố trí cân đối vốn chi đầu tư cho các dự án đến đó.

“Trong điều kiến nguồn vốn ngân sách thành phố còn khó khăn, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên rà xoát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra tính kỷ luật ngân sách trong lĩnh vực đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh lãng phí”, Ban Kinh tế và ngân sách kiến nghị rõ trong văn bản chấp thuận.

Dự án đầu tư công được chuyển đổi thành dự án PPP
Những điều kiện đầu tiên để một dự án đầu tư công được chuyển đổi thành dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư