Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Trà Vinh lắng nghe ý kiến đánh giá của doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư
Huy Tự - 02/07/2024 22:37
 
Các chỉ số về PCI, PGI, PAR Index, PAPI và SIPAS của cộng đồng doanh nghiệp và người dân là thước đo hữu hiệu để Trà Vinh nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, năm 2023, xếp hạng Chỉ số PAR index (chỉ số cải cách hành chính) của tỉnh tăng 2 bậc, xếp thứ hạng 48/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hạng 7/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chỉ số SIPAS (chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) tăng 4 bậc (đạt 84,58%), xếp thứ hạng 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hạng 2/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2023, tất cả các tiêu chí chỉ số SIPAS đều có tỷ lệ đánh giá trên 80% và tất cả các tiêu chí đều có tỷ lệ hài lòng tăng so với năm 2022. 

Chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) tăng 2 bậc, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hạng 7/13 tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL (trong 10 chỉ số thành phần PCI, Trà Vinh có 6/10 chỉ số tăng điểm là: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Chi phí thời gian, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự) là một trong 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất. Đây là kết quả tốt nhất trong giai đoạn 2020 - 2025.

Riêng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, Trà Vinh xếp vị trí thứ 13/63 tỉnh, thành phố, giảm 12 bậc và chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) giảm 6 bậc, xếp thứ hạng 54/61 tỉnh, thành phố (do 2 tỉnh Quảng Ninh và Bình Dương khuyết dữ liệu nên không công bố điểm) trong cả nước và hạng 11/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu tại Hội thảo Nâng các chỉ số về cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh 2024 (Ảnh: Cổng TTĐT Trà Vinh)

Phát biểu tại buổi Hội thảo về nâng cao thứ hạng các Chỉ số PCI, PGI, PAR Index, PAPI và SIPAS tổ chức vào ngày 30/6/2024 vừa qua, Chủ tịch UBND UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm vượt qua khó khăn của các sở, ngành tỉnh, các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là bám sát triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021 - 2025… về thực hiện công tác nâng cao các Chỉ số cải các hành chính và năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng với tỉnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trà Vinh luôn trân trọng lắng nghe ý kiến đánh giá của doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn, đây là một trong những nhiệm vụ chính trong điều hành quản lý của chính quyền các cấp Trà Vinh, góp phần đưa tăng trường kinh tế của tỉnh Trà Vinh đứng đầu vùng ĐBSCL và thứ 6 cả nước trong 6 tháng đầu năm 2024.

Với tinh thần đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, các cơ quan được phân công phụ trách các tiêu chí của chỉ số, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục, đề ra các nhiệm vụ phối hợp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nội dung được giao; kết quả thực hiện khắc phục các tiêu chí chỉ số được xem là một trong các tiêu chí xem xét, đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Với quyết tâm của lãnh đạo, chính quyền chuyển biến thật sự về chất lượng, cải thiện các chỉ số có liên quan đến điều hành, quản lý của tỉnh Trà Vinh, người đứng đầu chính quyền tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành tỉnh trên cơ sở rà soát, phân tích đánh giá từng chỉ tiêu của các chỉ số thành phần do cơ quan mình phụ trách, cùng với việc xây dựng kế hoạch thực hiện, thường xuyên theo dõi kiểm tra, đánh giá tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và kịp thời xử lý nghiêm túc theo quy định đối với các công chức, viên chức chưa thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, có thái độ chưa chuẩn mực đối với người dân và doanh nghiệp, quyết tâm không gây nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng trưởng GRDP Trà Vinh đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long trong 6 tháng đầu năm 2024
Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 6 cả nước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư