Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 10 năm 2022, 08:23:01
Triển khai Kế hoạch phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2020
Thành Hưng - 25/09/2020 14:38
 
Việc triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) cần thực hiện khách quan, công tâm, đáp ứng mong mỏi của các địa phương thực sự mong muốn phát triển OCOP.

Sáng 25/8, Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đã họp triển khai kế hoạch năm 2020 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, với quan điểm, phát triển kinh tế nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa...) và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Chương trình được tổ chức triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước, đã có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đánh giá, phân hạng cho 1.823 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao và 4 sao.

“Chương trình bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, phát huy được nhiều sản phẩm lợi thế của địa phương, vai trò cộng đồng được nâng cao, đồng thời thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình và kinh tế nông thôn”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định.

Căn cứ Quyết định số 1048 và 781 của Thủ tướng, đã có 28 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao được các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm 5 sao.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, hoàn thiện tài liệu để thống nhất về quan điểm, định hướng về Chương trình OCOP và nhiệm vụ, yêu cầu của Tổ tư vấn, góp phần tổ chức Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia hiệu quả và phù hợp với các quy định đã được ban hành.

Báo cáo Kế hoạch Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2020, ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương nhấn mạnh vấn đề “đảm bảo hiệu quả, công khai và minh bạch”.

Ông Tiến cho biết, dự kiến Hội đồng đánh giá chuyên ngành tổ chức đánh giá lần 1, hoàn thành trong tháng 8-9/2020. Hội đồng OCOP cấp Quốc gia đánh giá lần 2 dự kiến trong cuối tháng 9/2020 sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục của đánh giá lần 1 và đáp ứng một số quy định cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2020 trong tháng 10/2020.

Theo hướng dẫn nhiệm vụ của Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia, Tổ tư vấn sẽ triển khai nhiệm vụ theo 5 bước, từ Tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị của địa phương, Tổ chức kiểm tra thực tế các chủ thể, Nghiên cứu và đánh giá hồ sơ sản phẩm, Họp Tổ tư vấn để đánh giá hồ sơ sản phẩm, Xây dựng báo cáo đánh giá hồ sơ sản phẩm.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu bế mạc cuộc họp
Thứ trưởng Trần Thanh Nam phát biểu bế mạc cuộc họp

Sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên Tổ tư vấn, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định, chương trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia được Chính phủ và các địa phương rất quan tâm.

Lưu ý quan điểm của chương trình là nhằm đánh giá chất lượng, từ đó nâng cao giá trị cho sản phẩm nông thôn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị Hội đồng OCOP cấp Quốc gia cần đánh giá sản phẩm một cách khách quan, công tâm, đáp ứng mong mỏi của các địa phương thực sự mong muốn phát triển OCOP.

Ông Nam cho biết, trong 1-2 ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn nói trên, sau khi điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho sát với thực tế.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu Tổ tư vấn cần quan tâm thêm về hoạt động tư vấn, đảm bảo đánh giá, phân hạng chính xác các sản phẩm chất lượng. Đồng thời, cần số hóa tài liệu để các địa phương, người dân dễ dàng tiếp cận nhanh chóng, giảm bớt thủ tục.

Quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc
UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý về chủ trương tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư