Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 05:06:07
Trực tiếp ĐHĐCĐ FECON: Đổi tên công ty, nới room lên trên 49%
Uyên Linh - 23/04/2016 09:34
 
Sáng nay (23/4), CTCP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (mã FCN - HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Toàn cảnh Đại hội FECON
Toàn cảnh Đại hội FECON

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của FECON có 161 cổ đông sở hữu trên 29 triệu cổ phần tương đương với 68% tổng số cổ phần của FECON.

Hai điểm đáng chú ý tại Đại hội FECON năm này là việc Hội đồng quản trị FECON sẽ trình Đại hội việc đổi tên Công ty từ "CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON" thành "CÔNG TY CỔ PHẦN FECON" (Tên tiếng Anh là FECON CORPORATION) và thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu (nới room) của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty lên trên 49%.

Lý giải về việc đổi tên, tờ trình phát tới các cổ đông nêu rõ: Với mục tiêu chiến lược đến năm 2020, FECON trở thành nhóm công ty hàng đầu của Việt Nam về hạ tầng, bên cạnh các ngành nghề kinh doanh chính hiện nay của Công ty là: nền móng, công trình ngầm và hạ tầng, FECON đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh để phát huy năng lực mạng lưới kinh doanh và nắm bắt các cơ hội, phục vụ mục tiêu phát triển chung của Công ty, tạo lợi ích tối đa cổ đông. Tên Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON hiện tại không bao phủ được toàn bộ lĩnh vực mà Công ty đang hướng tới là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và hạ tầng môi trường.

Với tờ trình nới room, HĐQT FECON nhận thấy, yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài về việc tăng tỷ lệ sở hữu là rất cần thiết, tạo điều kiện thu hút đầu tư, tăng thanh khoản, giúp giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị của doanh nghiệp, đem lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

9h00: Đại hội bắt đầu, thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

9h10: Đại hội thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu. 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

9h15: Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT,  Đại diện HĐQT lên đọc Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch hoạt động 2016.

Báo cáo nêu: Kinh tế Việt Nam năm 2015 đã có những ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô: lạm phát được kiềm chế, kim ngạch xuất khẩu tăng, dòng vốn FDI tiêp tục tăng trở lại, tăng trường tín dụng có tín hiệu phục hồi tích cực... Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tô mang tính cốt lõi khác chưa được giải quyết triệt để như nợ công tăng cao, nợ xấu chưa được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức cao tại khu vực thành thị, thách thức từ hội nhập quốc tê ngày càng gia tăng.

Đối với ngành xây dựng, hoạt động của các công ty xây dựng nói chung, Công ty FECON nói riêng, trong năm 2015 còn gặp nhiều khó khăn do thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn.

Chủ tịch HĐQT FECON Phạm Việt Khoa trình bày báo cáo của HĐQT,chia sẻ các chiến lược dài hạn của FECON đến 2020 trước Đại hội
Chủ tịch HĐQT FECON Phạm Việt Khoa trình bày báo cáo của HĐQT,chia sẻ các chiến lược dài hạn của FECON đến 2020 trước Đại hội

Năm 2015, Ban lãnh đạo FECON đã tập trung chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, kiểm soát chi tiêu, tăng cường công tác tìm việc. Các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Thương hiệu FECON tiếp tục được chủ đầu tư đánh giá cao, giữ vũng và nâng cao uy tín nhà thầu hàng đầu Việt Nam về Nền móng công trình. Việc hiện thực hóa chiến lược phát triển trở thành doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu vào năm 2020 đã được Ban lãnh đạo tập trung triển khai thông qua các dự án cụ thể.        

Năm 2015, doanh thu hợp nhất của FECON đạt 1.660 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng trưởng 23% so với năm 2014.

Nguyên nhân chính cùa việc không đạt chỉ tiêu theo kế hoạch là việc một số dự án lớn trong năm bị trì hoãn triển khai từ phía Chủ đầu tư, tổng thầu đặc biệt là các dự án liên quan đến lọc hóa dầu do ảnh hưởng của biến động giá dầu thế giới và các dự án sử dụng ngân sách nhà nước không thể triển khai do không thể thu xếp vốn, trong khi các dự án ODA cũng bị chậm trễ do thiểu nguồn vốn đối ứng.

Công tác bán hàng được FECON đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao với tổng sổ họp đồng ký mới trong năm 2015 là khoảng 1.700 tỷ đồng. Có thể kể tới như dự án Samsung Hồ Chí Minh (220 tỷ đồng), Samsung Thái Nguyên giai đoạn 3 (250 tỷ đồng), Samsung Bắc Ninh (80 tỷ đồng), Dầu ăn Nghi Sơn (89 tỷ đồng), các dự án của Bitexco (130 tỷ đồng), Long Phú 1 (gói cọc, 250 tỷ đồng), dự án Đường tránh Phủ Lý (2 gói 250 tỷ đồng)... đã góp phần bù đắp phần lớn sự thiếu hụt từ các hợp đồng chậm triển khai kể trên. Đặc biệt, năm 2015, FECON đã tiếp cận tương đối thành công thị trường xây dựng phía Nam bằng việc ký kết nhiều họp đồng trị giá trên 300 tỷ đồng và xâm nhập thị trường nước ngoài với dự án mở rộng cảng Thilawa tại Myanmar, trị giá trên 2 triệu USD.

Năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch và tăng trưởng 14%

Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất 2015 đã kiểm toán của FECON
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất 2015 đã kiểm toán của FECON

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu năm 2015 suy giảm từ mức 9,7% năm 2014 xuống còn 9,3% năm 2015 do trong năm 2015, tỷ trọng các dự án cung cấp và thi công cọc, mảng có tỷ suất lợi nhuận biên thấp hơn xử lý nền chiếm tỷ trọng cao (khoảng 70%) trong cơ cấu doanh thu so với năm 2014. Trong khi, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư, chuẩn bị nguồn lực cho các mảng kinh doanh hạ tầng và công trình ngầm và kế hoạch tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo.

Việc mở rộng thị trường phía Nam của công ty bước đầu cũng không tránh khỏi những khó khăn. Với mục tiêu từng bước đặt chân và thị trường phía Nam, xây dựng mạng lưới nhà cung cấp và khách hàng, Công ty vẫn nhận thực hiện một số dự án có tỷ suất lợi nhuận không được như mong muốn, do đó, ảnh hưởng nhất định đến lợi nhuận chung năm 2015.

Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng mạnh 34% so với năm 2014 đạt 2.949 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng trưởng lần lượt là 36% và 25%. Lượng tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 299 tỷ đồng tăng 26% với năm 2014 đảm bảo duy trì tính thanh khoản cao đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về doanh thu. Tổng tài sản tăng mạnh còn do việc Công ty đã tiến hành nâng tỷ lệ sở hữu tại cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng FECON (FCI) lên mức chi phối (51%) và thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của FCI trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

Tình hình thanh khoản của FECON ở mức khá an toàn khi các chỉ số thanh khoản nhanh và hiện hành lần lượt đạt 1.5 và 1.2 lần, ở mức ổn định và an toàn qua các năm. Trong năm FECON không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn, được các tổ chức tín dụng, đối tác đánh giá ở mức tín nhiệm cao và duy trì một trạng thái tài chính lành mạnh, ổn định và bền vững trong dài hạn.

Kế hoạch kinh doanh 2016
Kế hoạch kinh doanh 2016

Theo ông Khoa, năm 2016, FECON sẽ tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực thi công xử lý nền móng công trình và sẽ đầu tư mở rộng chuỗi giá trị cụ thể là mở rộng tiếp cận việc thi công công trình ngầm và không gian ngầm, phát triển lĩnh vực hạ tầng, trong đó ưu tiên các loại dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng và hạ tầng môi trường.

Bên cạnh đó, FECON sẽ hợp tác liên doanh liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nuớc có kinh nghiệm về lĩnh vực này để cùng đầu tư, xây dựng trên cơ sở đó FECON sẽ được thi công phần lớn công việc nền móng và hạ tầng của dự án đầu tư.

Năm 2016, FECON sẽ lần thứ 3, phối hợp cùng Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) và Hội Địa kỹ thuật Nhật Bản (JGS) dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), tổ chức Hội nghị địa kỹ thuật Quốc tế - GEOTEC Hanoi 2016. Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Địa kỹ thuật cho phát triển bền vững hạ tầng”.

Theo ông Khoa, trong các mảng công nghệ mới như công trình ngầm, hạ tầng năng lượng, hạ tầng môi trường, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm đối tác vừa có công nghệ cấp tiến vừa có vốn để tiến hành hợp tác đầu tư, nhận chuyển giao công nghệ để góp phần nâng dần tỷ lệ nội địa hóa các công nghệ Quốc tế từ 10% - 15% hiện nay lên 70% - 80% sau 3- 5 năm. Góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh cho toàn hệ thống FECON đồng thời giúp làm giảm giá thành cho các công trình xây dựng hạ tầng.

10h10: Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Đại diện Ban Kiểm soát lên đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động cùa Công ty năm 2015.

10h20: Ông Trần Trọng Thắng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty Đại diện HĐQT lên đọc các tờ trình.

(i.) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;

(ii.) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016;

(iii.) Tờ trình thay đồi tên Công ty;

(iv.) Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cùa Công ty:

Ngành nghề bổ xung xin ý kiến Đại hội trong tờ trình

(v.) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tồ chức và hoạt động của Công ty;

(vi.) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Trả cổ tức 10%

(vii.) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

(viii.)Tờ trình lựa chọn đon vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

(ix.) Tờ trình quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015;

(x.) Kế hoạch lương/thù lao và thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016.

(xi.) Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu cùa nhà đầu tư nước ngoài.

10h40: Đại hội bước vào phần thảo luận về các nội dung của báo cáo, tờ trình, chất vấn HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty.

Cổ đông 338: Cổ tức trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu? - Công ty trả bằng tiền mặt, mức chi trả tương đương 10% vốn điều lệ.

Kết thúc quý I/2016 công ty đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm doanh thu theo như kế hoạch? - Doanh thu 260 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng. Mức thực hiện thấp do trùng vào dịp Tết

Cổ đông: Mức thù lao cho HĐQT có cao quá không? - Chủ tịch Phạm Việt Khoa: Thực sự công việc rất căng thẳng, vất vả HĐQT trình mức thù lao mới để đại hội thông qua nhằm tạo động lực cho các thành viên HĐQT trong việc điều hành, thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Cổ đông: Việc trích lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi ra sao - Trích lập đầy đủ, vào khoảng 6 tỷ đồng.

Cổ đông 2099: Theo kế hoạch lợi nhuận hợp nhất cao nhưng sao lợi nhuận của công ty mẹ lại thấp - Công ty mẹ ngoài việc nhận công việc về làm, giao cho công ty con làm thì vẫn nhận doanh số và lợi nhuận hợp nhất từ các công ty con. Các công ty con đều có vốn đầu tư từ các đối tác nước ngoài, tiếp nhận nhiều công nghệ hiện đại chúng ta hợp tác cùng họ để kinh doanh do vậy cần chia sẻ cả doanh thu và lợi nhuận thỏa đáng để cùng nhau phát triển.

Cổ đông: Công ty góp bao nhiêu tiền vào FECON Farm? - Khoản10 tỷ đồng, đầu tư hệ thống trồng trọt với công nghệ hiện đại, năng suất cao nhưng chi phí thấp.

Cổ đông: Dự án BOT Phủ Lý thời gian hoàn vốn là bao nhiêu, lợi nhuận? - Theo hợp đồng ký kết, thời gian là 19 năm nhưng thời gian thực tế có thể thấp hơn.

Cổ đông: Lộ trình thoái vốn tại TEDI ra sao? - Khi đạt được mức kỳ vọng về lợi ích công ty sẽ thực hiện, tương tự như CIENCO 1.

Cổ đông 2061: Công ty tại Myanmar hoạt động thế nào? - Công ty liên doanh được thành lập vào tháng 12/2015, đến nay đã triển khai các bước đầu tiên tại dự án tại đây.

Cổ đông 2084: Liệu kế hoạch kinh doanh 2016 có tăng trưởng " quá nóng", tại sao doanh thu tăng trưởng mức phần trăm cao hơn lợi nhuận? - Thông qua chiến lược 2016 - 2020 và danh sách các dự án công ty đang tiếp cận, HĐQT khá tự tin khi xây dựng kế hoạch kinh doanh 2016. Mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn hơn do có nhiều đối thủ trong và ngoài nước liên tục giảm giá dẫn đến lợi nhuận biên của công ty phải điều chỉnh (dù công ty có lợi thế về mặt công nghệ).

Cổ đông: Dòng tiền của công ty có tốt không? - Công ty liên tục cải thiện vòng quay dòng tiền, đẩy nhanh công tác nghiệm thu (hàng ngày thay vì cuối tháng, cuối công trình như trước đây) để ngay sau khi kết thúc công trình, tiền về nhanh hơn, việc vay vốn lưu động sẽ ít hơn.

Cổ đông: HĐQT có dự kiến nới room 100% không? - Không nhất thiết phải nới đến 100%, nếu nới có thể chỉ tối đa đến 70%.

11h35: Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

12h00: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội tán thành với số phiếu gần như tuyệt đối, thông qua các tờ trình ở trên.

12h10: Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

12h20: Đại hội bế mạc, thành công tốt đẹp.

FECON “dọn đường” cho chiến lược mới
Bỏ đi cụm từ “Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm” trong tên Công ty, FECON đang thể hiện tham vọng mới trong chiến lược phát triển.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư