Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 17:15:00
TSC thông qua thực hiện giao dịch với các công ty thuộc F.I.T
Chí Tín - 16/11/2018 21:25
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (mã TSC, sàn HOSE) vừa có Nghị quyết thông qua việc giao dịch với bên liên quan.
Nước khoáng Khánh Hòa là một trong những công ty có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC
Nước khoáng Khánh Hòa là một trong những công ty có liên quan đến thành viên HĐQT của TSC

Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất các hợp đồng giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí giữa TSC với các bên có liên quan trong năm 2018 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên có Nghị quyết khác.

Theo đó, Công ty có giao dịch Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T và với 5 công ty con gồm Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu miền Tây, Công ty cổ phần Cây trồng Nông Tín, Công ty cổ phần Hạt giống TSC, Công ty cổ phần F.I.T Consumer, Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang.

Ngoài ra, một số giao dịch với các công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – F.I.T Bevera, Công ty cổ phần F.I.T Cosmestic, Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm, Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas, Công ty cổ phần Today Cosmestic và Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam.

Ngoài ra, một số giao dịch có liên quan khác gồm có Công ty TNHH Công nghệ Sapa Việt Nam, Công ty TNHH Vinkocom và Công ty TNHH VN Green Energy Power.

F.I.T bầu thêm 2 thành viên Hội đồng quản trị
Ngày 7/11, Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư