Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 03 năm 2023, 03:47:16
Ủy ban Chứng khoán phạt Công ty Tân Phú Việt Nam 210 triệu đồng
Huệ Nguyễn - 03/10/2022 12:57
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (mã TPP) tổng số tiền 210 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 726/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (địa chỉ tại số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Theo đó, Công ty cổ phần Tân Phú bị phạt tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Trong thời kỳ thanh tra, quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam chưa có nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định.

 Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng với vi phạm không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định. Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, ông Ngô Đức Trung là thành viên Ủy ban Kiểm toán, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam cũng bị phạt 70 triệu đồng khi công bố thông tin không đúng thời hạn tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với nội dung công bố thông tin định kỳ 6 tháng năm 2021 về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ; nội dung công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Về các sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã phạt Công trình giao thông Đồng Nai 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân do doanh nghiệp đã công bố thông tin không đúng thời trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống công bố thông của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Công ty: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, quý II/2021; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của ông Trần Ngọc Minh và bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn làm Phó chủ tịch HĐQT; Công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX nội dung công bố thông tin định kỳ 6 tháng và năm 2021 về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu 200 tỷ đồng năm 2019.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt PVFI hơn 400 triệu đồng
Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVIF) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 420 triệu đồng do vi phạm quy định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư