Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 17:06:03
Vi phạm tiến độ sử dụng đất, Công ty Muối Khánh Hòa được… gia hạn tiến độ
P.V - 17/09/2022 15:16
 
Lý do gian hạn tiến độ sử dụng đất là Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa đã vi phạm tiến độ sử dụng đất (!).

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định cho phép Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa (trụ sở chính tại 108, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Khu I, có diện tích 118.353,5 m2 tại Trạm muối 2/4 Ngọc Diêm, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa để xây dựng công trình đồng muối và khu kiến trúc phục vụ sản xuất (loại đất là đất làm muối).

Lý do gian hạn tiến độ sử dụng đất là Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa đã vi phạm tiến độ sử dụng đất theo quy định tại Điểm I, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013. Thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, hết thời hạn gia hạn mà Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định, trừ trường hợp bất khả kháng.

Công ty cổ Muối Khánh Hòa có trách nhiệm nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với số tiền thuê đất phải nộp hàng năm trong thời gian được gian theo quy định.

Khánh Hòa yêu cầu không để xảy ra “điểm nóng” về phá rừng
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan không để phát sinh “điểm nóng” về phá rừng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư