Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Vì sao Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành?
Tú Ân - 05/05/2016 11:12
 
Cuối tuần qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Eximbank đã không thể tiến hành do không đủ tỷ lệ cổ đông tối thiểu tham dự.

Theo Ban tổ chức, Đại hội đồng cổ đông thường niên không thể diễn ra vì không đủ tỷ lệ tham dự tối thiểu 65% theo quy định của Điều lệ Ngân hàng Eximbank. Tính đến 10h sáng ngày 29/4, tỷ lệ cổ đông tham dự họp vẫn ở mức 50,19%, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 65%.  Như vậy, có đến 49,81% số cổ đông không tham dự họp.

Theo ông Ngô Thanh Tùng, đại diện của Hội đồng quản trị Eximbank, có hai nhóm cổ đông lớn chiếm tỷ lệ lần lượt là 11,82% và 10,42% (tổng cộng 22,24%) đã không đăng ký tham dự mặc dù đã có đề xuất tăng số thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 27,57% cổ đông nhỏ lẻ khác đã không đăng ký tham dự và không được Đại diện HĐQT Eximbank đề cập đến. Do vậy, có thể đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện của hai nhóm cổ đông lớn mà liên quan đến quyết định của nhiều cổ đông nhỏ lẻ khác.

Được biết, theo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2016-2020) được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường của Eximbank ngày 16/12/2015, điều VII quy định: “Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ít hơn số lượng dự kiến, nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu và theo cơ cấu như quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại Đại hội này. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên Hội đồng quản tri tại Đại hội cổ đông gần nhất”. 
Tuy nhiên, đề xuất tăng 9 thành viên Hội đồng Quản trị lên 11 thành viên của các nhóm cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông hôm 29/4 đã chưa thể đưa ra xem xét, vì Đại hội không thể tiến hành. Có thể nhận thấy, các cổ đông nhỏ lẻ có nguyện vọng bầu thêm 2 thành viên HĐQT, để H ĐQT gồm 11 thành viên có đầy đủ cơ cấu các nhóm cổ đông.

Báo lỗ liên tiếp, Eximbank quyết tâm minh bạch
Giải thích về việc cổ phiếu EIB được HOSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 8/4, lãnh đạo Eximbank cho rằng, đó chỉ là vấn đề kỹ thuật và ngân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư