Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Việc làm rõ và đánh giá E-HSDT được thực hiện ra sao?
Anh Ngọc - 23/07/2019 07:23
 
Việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả  Phan Tuấn Anh đặt câu hỏi như sau: Gói thầu mua sắm hàng hoá và gói thầu xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT. Khi tham gia dự thầu, nhà thầu đã kê khai các hợp đồng tương tự trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Căn cứ vào thông tin hợp đồng kê khai, bên mời thầu đánh giá các hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Tuy nhiên, để chặt chẽ, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tất cả hợp đồng tương tự đã kê khai trên webform để đối chiếu thông tin, đồng thời yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm các hợp đồng tương tự mới, không thuộc danh mục hợp đồng đã kê khai trên webform. Qua xem xét đánh giá, các hợp đồng kê khai trên webform không đáp ứng E-HSMT nhưng các hợp đồng bổ sung mới thì đáp ứng.

Trong trường hợp này, nhà thầu có bị xem là có hành vi gian lận do sau khi đối chiếu, thông tin hợp đồng đã kê khai trên webform và nội dung hợp đồng thực tế có sự sai khác dẫn đến làm thay đổi kết quả đánh giá không? Bên mời thầu có chấp nhận các hợp đồng bổ sung mới không nằm trong danh mục hợp đồng đã kê khai trên webform và đánh giá nhà thầu đạt về hợp đồng tương tự?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi này như sau:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Theo quy định tại Khoản 5 và Khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống.

Đối với câu hỏi của ông, Phan Tuấn Anh việc làm rõ và đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên.

Nhà thầu kiểm tra thông tin được hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT
Khi tham dự thầu, nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu, bao gồm giá dự thầu được Hệ thống trích xuất trong bảng tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư