Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 25 tháng 06 năm 2024,
Việt Nam và Liên hợp quốc ký kết Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026
Kỳ Thành - 12/08/2022 10:22
 
Khung hợp tác là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UN trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
Caption ảnh
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Điều phối viên thường trú của Liên hợp uốc (UN) tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis đã ký kết Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú và không thường trú của UN tại Việt Nam.

Khung hợp tác CF là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UN trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Khung Chiến lược nêu bật cam kết mạnh mẽ chung nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Phát biểu tại Lễ ký, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Khung hợp tác CF được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước. Cùng với các đối tác phát triển, UN có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển nhằm hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Caption ảnh

Điều phối viên thường trú UN tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định, đối với UN, đại dịch đã củng cố niềm tin về sứ mệnh “không để ai bị bỏ lại phía sau” và nguyên tắc này thông qua Khung hợp tác CF cũng là cam kết cơ bản của UN tại Việt Nam. Khung hợp tác CF cũng phản ánh cam kết mạnh mẽ đối với các nguyên tắc về quyền con người, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, cũng như nghĩa vụ đối với các tiêu chuẩn và hiệp ước quốc tế.

Khung hợp tác CF là tài liệu chiến lược chính để hướng dẫn và chỉ đạo sự hợp tác giữa Việt Nam và UN; là chìa khóa quan trọng trong việc hướng dẫn sự phát triển cho tất cả người dân ở Việt Nam. Bà Pauline cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, với vai trò điều phối sự tham gia chặt chẽ của các cơ quan Chính phủ cùng với UN trong việc phát triển Khung hợp tác CF.

Caption ảnh

Do vậy, Chính phủ Việt Nam đã cùng với UN đề ra 4 kết quả phát triển chính: Thứ nhất, phát triển xã hội bao trùm, tập trung vào các dịch vụ xã hội bao trùm, đáp ứng giới, nhạy cảm với người khuyết tật, công bằng, dịch vụ xã hội và bảo trợ xã hội với giá cả phải chăng và chất lượng, với mục tiêu giúp người dân Việt Nam thoát nghèo đa chiều và trao quyền cho mọi người để thể hiện được hết khả năng của mình.

Thứ hai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường, tập trung vào một môi trường an toàn và sạch hơn do kết quả của việc giảm nhẹ và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng khả năng phục hồi, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cung cấp năng lượng sạch và tái tạo, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Thứ ba, chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế, tập trung vào chuyển đổi kinh tế bền vững, bao trùm và đáp ứng giới dựa trên đổi mới, tinh thần kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm bền vững.

Thứ tư, quản trị và tiếp cận công lý, tập trung vào cải thiện quản trị, các thể chế đáp ứng tốt hơn, tăng cường pháp quyền, bảo vệ và tôn trọng quyền con người, bình đẳng giới và tự do khỏi mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

[Infographic] Cảnh báo của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu của LHQ, nhân loại chỉ có chưa đến 3 năm để cắt giảm khí thải, qua đó đảo ngược tác động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư