Vietcombank sẽ nhận sáp nhập một số tổ chức tín dụng
Ngày 26/12/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank (mã chứng khoán VCB, sàn HOSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

 

Vietcombank sẽ nhận sáp nhập một số tổ chức tín dụng

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương sáp nhập một tổ chức tín dụng vào Vietcombank. Đại hội giao Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác phù hợp, thực hiện việc nghiên cứu khả thi, lập Đề án sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết, Vietcombank đặt mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số 1 tại thị trường trong nước cả về quy mô và chất lượng.

Theo đại diện Vietcombank, Phát biểu tại Đại hội, việc thực hiện sáp nhập ngân hàng là cơ hội tốt giúp Vietcombank tăng quy mô năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đến năm 2017, Ngân hàng Nhà nước định hướng giảm bớt số lượng ngân hàng xuống còn khoảng 20 ngân hàng và hình thành một số ngân hàng thương mại có quy mô lớn với khả năng cạnh tranh mạnh.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietcombank vừa diễn ra cũng thông qua việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Oanh để dự kiến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Ông Lại Hữu Phước cũng được chấp thuận việc thôi đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát để cử giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát, tuân thủ.

Đồng thời, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Hà Nội cũng được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...