Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 07 năm 2024,
Viettel Global đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2021
Tú Ân - 29/01/2022 19:08
 
Châu Phi là khu vực tăng trưởng mạnh nhất trong năm của Viettel Global (mã chứng khoán VGI).

Viettel Global vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 với doanh thu đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Tại hầu hết các thị trường quan trọng của Viettel, doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4 tạo nên kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong số các điểm sáng nổi bật nhất có Natcom tại Haiti tăng 50%, Movitel tại Mozambique tăng 38%, Star Telecom tại Lào tăng 25%, Mytel tại Myanmar tăng 23%, Halotel tại Tanzania tăng 13%.

Natcom tại Haiti có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2021.
Natcom tại Haiti có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Về cơ cấu doanh thu theo các thị trường, khu vực châu Phi chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng 24% từ 1.789 tỷ lên 2.188 tỷ đồng. Khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latin đạt lần lượt là 2.098 tỷ và 641 tỷ đồng.

Mặc dù có kết quả tăng trưởng ấn tượng trong quý 4 tại hầu hết các thị trường, nhưng doanh thu hạch toán hợp nhất của VGI lại giảm so với cùng kỳ do phải thay đổi cách ghi nhận theo quy định mới của Bộ Tài chính. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VGI bị hạch toán giảm 1.600 tỷ đồng so với cách hạch toán trước đây (con số theo quy định cũ sẽ là gần 5.600 tỷ đồng). Khoản doanh thu bị giảm này sẽ được hạch toán vào năm 2022.

Trong năm tài chính 2021, VGI thực hiện ghi nhận doanh thu dịch vụ viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7370/BTC-QLKT ngày 18 tháng 6 năm 2020. Theo đó, doanh thu bán thẻ viễn thông trả trước phải được xác định trên cơ sở lưu lượng thực tế mà khách hàng đã sử dụng trong kỳ.

Khoản tiền thu bán thẻ nhưng khách hàng chưa sử dụng dịch vụ sẽ không được phản ánh vào doanh thu trong kỳ mà được chuyển sang ghi nhận doanh thu chưa thực hiện theo chính sách kế toán mới với tổng số tiền là 1.600 tỷ. VGI áp dụng điều chỉnh phi hồi tố theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuấn mực kế toán.

Lũy kế cả năm 2021, Viettel Global đạt 19.289 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước (kết quả đã hạch toán giảm 1.600 tỷ đông doanh thu theo quy định mới của Bộ Tài chính). Lợi nhuận gộp đạt hơn 7.300 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lãi gộp trên doanh thu đạt 38%.

Khấu trừ đi các chi phí, Viettel Global đạt 993 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối năm 2021, Viettel Global có tổng tài sản hợp nhất đạt 52.414 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 28.061 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VGI hiện dao động quanh mức 30.000 đồng, tương ứng vốn hóa thị trường của công ty đạt 90.700 tỷ đồng, tương đương 4 tỷ USD.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư