Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 09:31:30
Vinaconex mua thêm cổ phiếu tại Nedi2 và Vinaconex 25
Chí Tín - 01/03/2021 14:33
 
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG, sàn HoSE) có chủ trương đầu tư vốn tại một số doanh nghiệp.
Doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận của Vinaconex tăng nhờ thu nhập bất thường từ hoạt động tài chính
Doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận của Vinaconex tăng nhờ thu nhập bất thường từ hoạt động tài chính

Công ty thứ nhất Vinaconex dự kiến tăng vốn đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 (Nedi2).

Theo đó, số lượng cổ phiếu Nedi2 mà Vinaconex sắp nhận chuyển nhượng là hơn 6,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 12,86% vốn điều lệ của Nedi2 (mã ND2).

Sau khi thực hiện mua cổ phần thành công, tổng số cổ phiếu ND2 do Vinaconex nắm giữ là hơn 25,5 triệu cổ phần, tương ứng với 51,1% vốn điều lệ của Nedi2.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là quý II/2021.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phiếu ND2 đảm bảo lợi ích cho Vinaconex, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

Công ty thứ hai là Công ty cổ phần Xây dựng số 25 (Vinaconex 25, mã VCC).

Số lượng nhận chuyển nhượng tối đanh là hơn 1,8 triệu cổ phần, tương ứng với 14,33% vốn điều lệ của Vinaconex 25.

Sau khi thực hiện mua cổ phần thành công, tổng số cổ phiếu VCC do Vinaconex sở hữu là gần 8 triệu cổ phiếu, tương ứng với 66,33% cổ phần.

Hội đồng quản trị cũng ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện một số việc liên quan đến thương vụ mua thêm cổ phiếu VCC.

Vinaconex hiện đang sở hữu tổng tài sản lên đến gần 20.000 tỷ đồng, gần 40 công ty thành viên và công ty liên kết trên cả nước. Riêng lĩnh vực xây dựng và bất động sản chiếm tỷ trọng 70% doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15%-25%, tỷ lệ cổ tức hàng năm ổn định từ 12% - 20%.

Về kinh doanh, doanh thu thuần năm 2020 của Vinaconex đạt 5.459 tỷ đồng, giảm mạnh so với 9.502 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty này vẫn tăng, đạt 1.712 tỷ đồng so với 786,6 tỷ đồng năm 2019.

Lý do là Công ty có khoản thu nhập bất thường nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến, đạt hơn 3.000 tỷ đồng trong năm 2020.

Vinaconex công bố bản cáo bạch niêm yết trên HoSE
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư