Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 04:05:36
VKC Holdings: Lợi nhuận “bốc hơi” 166,49 tỷ đồng sau kiểm toán
Duy Bắc - 24/08/2022 08:18
 
CTCP VKC Holdings (mã VKC – sàn HNX) công bố báo cáo lợi nhuận giảm mạnh sau kiểm toán và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo bán niên năm 2022.

Tăng lỗ sau kiểm toán Báo cáo bán niên năm 2022

Sau kiểm toán, VKC Holdings ghi nhận lỗ tăng thêm 166,49 tỷ đồng xuống mức âm 191,14 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhận tăng lỗ chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng 4,95 lần so với báo cáo tự lập, tương ứng tăng thêm 68,66 tỷ đồng lên 82,52 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm thêm 95,3 tỷ đồng xuống lỗ 93,26 tỷ đồng (cùng kỳ là lãi 2,04 tỷ đồng)…

VKC biến động mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác (Nguồn: BCTC).
VKC biến động mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi và phải thu khách hàng quá hạn. Trong khi đó, chi phí khác tăng do xử lý hàng tồn kho thiếu không xác định được nguyên nhân.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022 (sau kiểm toán), VKC Holdings ghi nhận doanh thu đạt 237,7 tỷ đồng, giảm 48,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 191,14 tỷ đồng, giảm 192,13 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 0,99 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,3% về còn 2,6%.

Với việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 168,4 tỷ đồng, bằng 84,2% vốn điều lệ (đầu năm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là dương 22,7 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 66,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 34,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 65,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 22,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của VKC Holdings giảm 31,2% so với đầu năm về 469,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 271,1 tỷ đồng, chiếm 57,8% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 84,3 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; tồn kho đạt 32,8 tỷ đồng, chiếm 7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho giảm 79,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 127,3 tỷ đồng về 32,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 3,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 8,6 tỷ đồng lên 271,1 tỷ đồng …

VKC tăng trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
VKC tăng trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ Công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 65,4 tỷ đồng (đầu năm chỉ 29 triệu đồng); trích lập 0,58 tỷ đồng giảm giá tồn kho so với đầu năm không phải trích lập.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo bán niên năm 2022

Kiểm toán cho biết không thu thập được thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp đối với nợ phải thu khách hàng. Do đó, kiểm toán không xác định được tính đúng đắn số dư của khoản mục này trên Bảng cân đối kế toán thời điểm 30/6/2022 là 83,99 tỷ đồng.

Ngoài ra, vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn, mô tả dòng tiền chi ra từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích theo Nghị quyết ĐHĐCD bất thường ngày 8/12/2021 nhưng không đúng theo Bản công bố ngày 3/12/2021 (mua lại toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt Nam, tương ứng 85% vốn với số tiền 80,8 tỷ đồng.

Các khoản chi không đúng mục đích theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 8/12/2021 và không đúng mục đích theo Bản công bố thông tin ngày 3/12/2021 với số tiền là 34,9 tỷ đồng.

Đồng thời khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả CTCP Xuất nhập khẩu An Giang sử dụng tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc vị trí tại Thị Trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu, tài sản này chưa được thực hiện ký 3 bên giữa Công ty với CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và tổ chức với tư cách là bên nhận tài sản đảm bảo.

Cuối cùng, kiểm toán cũng cho biết trong kỳ, Công ty thay đổi Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, do vậy kiểm toán thiếu thông tin để xác định các bên liên quan. Do đó, Kiểm toán không thể xem xét liệu các giao dịch và số dư với bên liên quan mà Công ty đã thuyết minh đủ hay chưa.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu VKC đóng cửa giá tham chiếu 4.600 đồng/cổ phiếu.

3 cổ phiếu cần quan tâm ngày 29/11
ĐTCK trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 29/11 của các công ty chứng khoán.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư