Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 10:32:14
VPBank thay đổi kế hoạch lấy ý kiến về việc mua cổ phiếu quỹ
Thanh Thủy - 30/11/2022 10:19
 
VPBank hủy danh sách cổ đông lấy ý kiến mua cổ phiếu quỹ do thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
VPBank hủy
VPBank hủy danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã VPB) mới đây đã gửi thông báo đến Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy thông báo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trước đó, cùng ngày, hội đồng quản trị ngân hàng đã thống nhất việc hủy danh sách trên. Theo thông báo trước đó, danh sách cổ đông lấy ý kiến đã chốt vào ngày 18/11/2022. Ngân hàng dự kiến lấy ý kiến cổ đông ngay trong tháng 11 về việc mua lại cổ phiếu (cổ phiếu quỹ) cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

“VPBank thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, phía ngân hàng đưa ra lý do khá ngắn gọn về quyết định hủy danh sách cổ đông trên cũng như chưa có thông tin thêm về phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Việc chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Để tuân thủ quy định trên, VPBank khó lòng hoàn tất lấy ý kiến trong tháng như thông báo ban đầu khi hiện đã bước sang những ngày cuối cùng của tháng 11.

Ngoài ra, hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ của các ngân hàng sẽ gặp trở ngại với các quy định hiện hành. Theo quy định tại Luật Chứng khoán vừa có hiệu lực từ 1/1/2021 cũng như Luật doanh nghiệp 2014 và 2020, các tổ chức khi thực hiện mua lại cổ phần từ các cổ đông sẽ buộc phải giảm vốn điều lệ và tiêu hủy lượng cổ phiếu tương ứng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc/ Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu. 

Trong khi đó, Luật Các tổ chức tín dụng quy định việc thay đổi mức vốn điều lệ là một trong các nội dung phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi, cụ thể sẽ tuân theo Thông tư số 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tuy nhiên, tại Thông tư số 50/2018/TT-NHNN và Thông tư 06/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN vừa ban hành đều không đề capah đến quy định giảm vốn điều lệ. Dù trước đó, tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lấy ý kiến vào tháng 4/2021, cơ quan quản lý đã đề cập đến quy định liên quan đến việc giảm vốn điều lệ của NHTM cổ phần.

Ngoài ra, hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ của ngân hàng sẽ gặp trở ngại với các quy định hiện hành.

Ngoài ra, hoạt động mua lại cổ phiếu quỹ của ngân hàng sẽ gặp trở ngại với các quy định hiện hành. 
Huy động thành công 500 triệu USD trên thị trường quốc tế, VPBank khẳng định uy tín ngân hàng hàng đầu Việt Nam
Với nguồn vốn quốc tế mới được huy động, VPBank một lần nữa khẳng định uy tín của ngân hàng trên trường thế giới, đồng thời có thêm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư