Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 18:27:45
Xây khu làm việc chung cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư
Hà Nguyễn - 13/08/2019 08:07
 
Sẽ có 4 ngành nghề mới được bổ sung vào danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư, theo quy định của Luật Đầu tư.
.
.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra lấy ý kiến công luận về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã bổ sung 4 ngành nghề mới vào danh mục các ngành nghề ưu đãi đầu tư. Đó là đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là những ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nay sẽ một lần nữa được cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc cụ thể hóa ưu đãi đối với các ngành này sẽ hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập.

4 ngành nghề nói trên sẽ được bổ sung vào các khoản 2,3,4 và 5 của Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đây chính là phần quy định về “Ngành nghề khác”. Trước đó, trong mục này, mới chỉ có một ngành được xác định ưu đãi đầu tư là Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Một loạt dự án phải chấm dứt ưu đãi đầu tư vượt khung của Chính phủ
UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định chấm dứt việc thực hiện các ưu đãi đầu tư cho hàng loạt dự án, do đã ưu đãi vượt quy định của Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư