Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2022, 06:19:26
Xi măng Phúc Sơn hoàn thiện các công trình xử lý môi trường
Thế Hải - 02/01/2018 10:00
 
Công ty Xi măng Phúc Sơn cho biết, doanh nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
việc lắp đặt hệ thống thiết bị liên quan đến môi trường đã được Công ty Xi măng Phúc Sơn  hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Công ty Xi măng Phúc Sơn đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống thiết bị liên quan đến môi trường, gồm: xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp... theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, việc lắp đặt hệ thống thiết bị liên quan đến môi trường đã được Công ty Xi măng Phúc Sơn  hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ nửa cuối tháng 12/2017.

Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu phân tích, kết quả đạt quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Công ty cũng hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động đối với cả 2 dây chuyền; thay hệ thống lọc bụi tĩnh điện bằng hệ thống lọc bụi tay áo, lắp thiết bị khử khí NOx, lắp hệ thống quạt gió cho dây chuyền 2...

Công ty Xi măng Phúc Sơn đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị kiểm tra, đánh giá để đưa dây chuyền 2 vào hoạt động thử nghiệm vào cuối tháng 12/2017.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường  đã có văn bản số 1946/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh Hải Dương về việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đình chỉ hoạt động đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn.

Căn cứ kết quả thanh tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn ngày 03/02/2017, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn 360 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 03 thángkể từ ngày 04/05/2017 để khắc phục hậu quả vi phạm.

Được biết, trong quá trình hoạt động, Công ty Xi măng Phúc Sơn chưa xây lắp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống tách dầu để xử lý nước vệ sinh công nghiệp, chưa có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn qua bãi phế liệu về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường, chưa có biện pháp xử lý khí thải gây ô nhiễm, vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án

Công ty Xi măng Phúc Sơn còn không vận hành thử nghiệm và không có kết quả phân tích mẫu chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm trước khi đưa các công trình xử lý chất thải, dự án đi vào hoạt động.

Tại thời điểm đó, Công ty Xi măng Phúc Sơn chấp nhận quyết định xử phạt vì vi phạm đã rõ. Trong thời gian qua, Công ty đã rà soát, khắc phục được một số tồn tại, vi phạm.

Xi măng Phúc Sơn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường
Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chấp thuận cho Công ty Xi măng Phúc Sơn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư