Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 18:46:15
Xi măng Phúc Sơn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường
Thế Hải - 07/08/2017 10:49
 
Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chấp thuận cho Công ty Xi măng Phúc Sơn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dây chuyền 1 của nhà máy.
Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chấp thuận cho Công ty Xi măng Phúc Sơn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dây chuyền 1 của nhà máy.
Xi măng Phúc Sơn được phép vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dây chuyền 1 của nhà máy

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty Xi măng Phúc Sơn phải thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong báo cáo gửi Tổng cục Môi trường; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các tổ chức, đơn vị có liên quan để giám sát thường xuyên quá trình vận hành của các công trình xử lý chất thải.

Trường hợp xảy ra sự cố môi trường phải dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Công ty Xi măng Phúc Sơn phải phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thực hiện giám sát chất thải phát sinh ra môi trường với tần suất, vị trí, thông số giám sát theo nội dung đã cam kết.

Sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, công ty phải gửi báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường về Bộ Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận theo quy định.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường  đã có văn bản số 1946/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh Hải Dương về việc phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đình chỉ hoạt động đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn.

Căn cứ kết quả thanh tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn ngày 03/02/2017, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn với số  tiền 360.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 03 thángkể từ ngày 04/05/2017 để khắc phục hậu quả vi phạm.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Xi măng Phúc Sơn chưa xây lắp hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống tách dầu để xử lý nước vệ sinh công nghiệp, chưa có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn qua bãi phế liệu về hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường, chưa có biện pháp xử lý khí thải gây ô nhiễm, vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án

Bên cạnh đó, Công ty Xi măng Phúc Sơn còn không vận hành thử nghiệm và không có kết quả phân tích mẫu chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm trước khi đưa các công trình xử lý chất thải, dự án đi vào hoạt động.

Xi măng Công Thanh nợ ngàn tỷ vẫn.. lạc quan
Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh, ông chủ Nhà máy xi măng Công Thanh đang ghánh trên vai khoản nợ 13.763 tỷ đồng, trong khi kết quả kinh doanh năm 2016 âm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư