Xử lý ra sao khi nhà thầu thi công hủy hợp đồng?
Theo quy định, trường hợp nhà thầu không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Cao Thắng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đặt câu hỏi như sau: Nhà thầu A được chủ đầu tư chọn là nhà thầu thi công xây dựng công trình. Sau khi được chọn, nhà thầu và chủ đầu tư tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng. nhà thầu đã làm bảo đảm thực hiện hợp đồng cho gói thầu, chủ đầu tư đã phát lệnh khởi công. Tuy nhiên nhà thầu không thực hiện hợp đồng và có văn bản không thực hiện hợp đồng. Xin hỏi, trường hợp này chủ đầu tư tiến hành hủy hợp đồng và tổ chức đấu thầu lại và xử lý nhà thầu vi phạm như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 5, Điều 66 Luật Đấu thầu quy định một trong các trường hợp nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng là từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực.

Theo đó, trường hợp nhà thầu A và chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng nhưng sau đó nhà thầu A không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng thì nhà thầu A sẽ bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...