Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 07 năm 2022, 19:22:56
Xử phạt chứng khoán APEC cho vay margin cổ phiếu IDJ trái quy định
Phan Hằng - 04/02/2022 09:27
 
UBCKNN xử phạt đối với Chứng khoán APEC và Trí Việt do vi phạm quy định ứng trước tiền bán chứng khoán và bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ.

Cụ thể, Chứng khoán APEC bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ. Tại một số ngày giao dịch trong năm 2021, công ty giải ngân cho vay đối với cổ phiếu của chính công ty phát hành (APS). Năm 2020, Chứng khoán APEC cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với mã chứng khoán không thuộc danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (IDJ).

 Công ty này cũng bị phạt 40 triệu đồng do không bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có đủ chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.

Chứng khoán APEC cũng bị xử phạt 250 triệu đồng vì hành vi cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng chưa báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), chưa được UBCKNN chấp thuận.

Công ty cũng nhận hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong thời hạn 2 tháng.

Ngoài chứng khoán APEC, UBCK NN cũng có quyết định xử phạt Chứng khoán Trí Việt với các vi phạm tương tự.

Cụ thể, Chứng khoán Trí Việt bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, đồng thời cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo UBCK NN.

Theo đó, Chứng khoán Trí Việt bị phạt tổng cộng 310 triệu đồng và nhận hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 2 tháng.

Chứng khoán APEC báo lãi hơn 520 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ
Lũy kế 11 tháng, APS đã “về đích” sớm khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 520 tỷ đồng, EPS của 11 tháng 5.333 đồng/cổ phiếu, lọt vào...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư