CTCK Bảo Việt (BVSC)

Do giá dầu liên tục duy trì mức thấp trong 9 tháng đầu năm 2016 nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) giảm đáng kể.

Đồng thời, với sự canh tranh gay gắt trong ngành do cung vượt cầu đã dẫn đến giá các dịch vụ cũng giảm. Trong các dịch vụ PVS cung cấp thì dịch vụ cung cấp tàu chứa FSO/FPSO là dịch vụ có doanh thu tương đối ổn định nhất do giá thuê cố định. Các dịch vụ khác doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Công ty ước doanh thu 9 tháng năm 2016 đạt 13.500 tỷ đồng, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 803 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm ước đạt 17.200 tỷ đồng và 960 tỷ đồng giảm lần lượt 26,3% và 35,7% so với năm trước. Theo kế hoạch đặt ra thì EPS 2016 ước đạt 1890 đồng/cổ phiếu. Với giá cổ phiếu ngày 17/10/16 là 20.900 đồng/cp thì PVS đang giao dịch với PE khoảng 11,1 lần.

Triển vọng sắp tới của PVS phụ thuộc lớn vào việc triển khai các dự án dầu khí lớn của Việt Nam như dự án Lô B Ô môn và dự án Cá Voi Xanh. Trong ngắn hạn PVS đối mặt với rủi ro các khoản phải thu khó đòi đối với dự án Daman và phải thu từ hoạt động cho thuê tàu FSO/FPSO như đã đề cập bên trên. Đồng thời ngoài các hợp đồng đã ký, gần đây mảng cơ khí dầu khí của PVS chưa có nguồn việc mới cho năm 2017.

Định giá hiện tại của PVS cũng không thực sự rẻ. Nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư PVS khi triển vọng ngành tích cực hơn. Mà cụ thể là khi giá dầu phục hồi lên vùng 60 USD/thùng, khi đó các dự án lớn sẽ được tái khởi động.

2. Khuyến nghị tích cực đối với BVH

CTCK Bản Việt (VCSC)

Cục quản lý và giám sát bảo hiểm đã phát hành báo cáo Tổng quan thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2016. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng mạnh, cụ thể, bảo hiểm nhân thọ tăng 29,4% và bảo hiểm phi nhân thọ tăng 15,3%.

Cũng theo báo cáo, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) đóng vai trò là một trong những công ty dẫn đầu cả 2 lĩnh vực bảo hiểm với thị phần lớn nhất trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, và duy trì vị thế lớn thứ hai trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ.

Tuy nhiên, BVH dường như chuyển trọng tâm sang bảo hiểm nhân thọ với doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 31,9% so với cùng kỳ 2015 (nhanh hơn mức trung bình ngành là 29,4%), trong khi doanh thu phí từ hoạt động phi nhân thọ chỉ tăng 7,0%.

Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực đối với công ty, đặc biệt khi triển vọng tăng trưởng GDP vẫn ở mức cao.

3. Khuyến nghị phù hợp với thị trường đối với PPC

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu đạt 46,5 triệu USD và lợi nhuận sau thuế thường xuyên đạt 3,2 triệu USD, lần lượt giảm 29% và 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này rất đáng thất vọng vì Nhà máy Phả Lại 1 được hưởng giá theo hợp đồng mua bán điện chính thức từ ngày 01/07/2016, cao hơn so với giá theo hợp đồng mua bán điện tạm thời áp dụng trong quý I/2016.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả trên là sản lượng thủy điện lớn nhờ lượng mưa cao sau một thời gian dài hạn hán. Điều này khiến sản lượng bán ra trong quý III giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 968 triệu kWh, cũng như làm cho giá trên thị trường phát điện cạnh tranh giảm nhiều hơn so với dự báo. Ngoài ra, chỉ tính riêng quý III, PPC lỗ thêm 4 triệu USD do chênh lệch tỷ giá liên quan đến các khoản nợ bằng đồng yên Nhật khi đồng tiền này tăng giá 1,9% so với tiền đồng Việt Nam, khiến lỗ do chênh lệch tỷ giá từ đầu năm đến ngày 30/9 tổng cộng lên đến 30,1 triệu USD.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm chỉ đạt lần lượt 67,4% và 35,4% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi xin lưu ý rằng PPC hiện đang xin Tập đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận khoảng 11,2 triệu USD lợi nhuận hồi tố vì có sự chênh lệch giữa giá theo hợp đồng mua bán điện chính thức và tạm thời đối với Nhà máy Phả Lại 1 trong 6 tháng đầu năm, qua đó có thể cải thiện kết quả kinh doanh trong quý IV.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG. Chúng tôi sẽ điều chỉnh dự báo lợi nhuận và có thể sẽ điều chỉnh cả khuyến nghị trong báo cáo tới.