Hạ tầng Sông Đà "thay máu" hội đồng quản trị, ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH) đã thông qua việc bãi nhiệm và bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu SDH
Thông tin cơ bản về cổ phiếu SDH

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Hạ tầng Sông Đà do Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đại diện nhóm cổ đông lớn đứng ra tổ chức.

Theo đó, Đại hội đã miễn nhiệm 5 thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các ông: Vũ Văn Bẩy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Lưu Tuấn Hùng, Đặng Văn Thăng, Phạm Ngọc Tuấn và Trần Đại Tùng.

Đại hội cũng miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các ông: Nguyễn Đắc Sỹ - Trưởng Ban kiểm soát, Trần Bùi Học và Trần Quang Khải.

Theo biên bản Đại hội, các thành viên mới được bầu gồm các ông, bà Nguyễn Hoàng Linh, Lưu Thái Đông, Nguyễn Đức Quân, Phạm Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Thanh.

Ban kiểm soát mới được bầu gồm các ông, bà: Trần Thứ Khiêm, Nguyễn Thị Ái Vân và Nguyễn Phương Dung.

Cũng trong nội dung Đại hội, các cổ đông tham dự đã thông qua việc không ủy quyền Hội đồng quản trị tiến hành giao dịch 3 dự án: Dự án Yên Phong II, dự án tại Lạc Long Quân – Hà Nội, dự án tại Đồng Nai và yêu cầu thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện.

Đại hội cũng yêu cầu Hội đồng quản trị mới khi nhận bàn giao Công ty phải kiểm kê tài sản, hợp đồng giao dịch. Yêu cầu cơ quan pháp luật làm rõ nếu có chênh lệch với Báo cáo tài chính, Hội đồng quản trị mới truy cứu trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...