Quảng Bình thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh
Theo UBND tỉnh Quảng Bình, việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình nhằm mục đích xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.
Thủ tục hành chính một cửa (Ảnh minh họa)
Thủ tục hành chính một cửa (Ảnh minh họa)

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết sáng ngày 10/8, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình là tổ chức hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, và chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình được trang bị các thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính như tiếp nhận hồ sơ nhận qua đường bưu điện, thực hiện các giao dịch hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; chuẩn hóa thủ tục, hồ sơ; cho phép tích hợp chữ ký số; thuận lợi cho việc tra cứu thông tin...

Trước mắt, các thủ tục hành chính của 19/21 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh đã công bố sẽ được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình, trong đó có 15 sở, ngành với 100% thủ tục hành chính sẽ được đưa vào bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh sẽ rà soát, xem xét để tiếp tục lựa chọn TTHC đưa vào hoặc đưa ra không thực hiện ở Trung tâm.

Ngọc Tân

Bình luận của bạn về bài viết...