Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 00:38:01
1 triệu cổ phiếu Vinacafe Sơn Thành lên UPCoM
Chí Tín - 26/09/2016 13:25
 
Ngày 26/9/2016, 1 triệu cổ phiếu của CTCP Vinacafe Sơn Thành (MCK: AUM) đã lên giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX).
Sơn Thành có vùng sản xuất tập trung hơn 500 ha hồ tiêu trên tổng diện tích 900 ha đất sản xuất nông nghiệp
Sơn Thành có vùng sản xuất tập trung hơn 500 ha hồ tiêu trên tổng diện tích 900 ha đất sản xuất nông nghiệp

Tổng giá trị đăng ký giao dịch 10 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.800 đồng.

CTCP Vinacafe Sơn Thành trước đây là Nông trường quốc doanh Sơn Thành thành lập năm 1975 trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên, chuyển về Tổng công ty cà phê Việt Nam quản lý từ năm 1995 và cổ phần hóa vào năm 2008.

AUM hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ với 2 mảng chính là sản xuất, trồng cây hồ tiêu và các cây ngắn ngày như mía, mì.

Ngoài ra, công ty còn kinh doanh vật tư nông nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón…

Công ty này có vùng sản xuất tập trung hơn 500 ha hồ tiêu trên tổng diện tích 900 ha đất sản xuất nông nghiệp có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, công ty có điều kiện thuận lợi trong thu mua chế biến, xuất khẩu hồ tiêu.

Năm 2014, doanh thu thuần của AUM đạt 22,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 226,6 triệu đồng.

Năm 2015, doanh thu thuần đạt 18,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 256 triệu đồng. Tỷ lệ trả cổ tức của công ty trong 2 năm 2014, 2015 lần lượt là 2,87% và 2,68%.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của AUM giai đoạn 2016-2017 như sau:

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

Doanh thu (triệu đồng)

19.000

21.000

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

312

351

Tỷ lệ LNST/DTT (%)

1,64

1,67

Tỷ lệ LNST/VĐL (%)

3,12

3,51

Cổ tức (%)

2,0

2,2

HNX mạnh tay "sàng lọc" cổ phiếu trên UPCoM
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa đưa ra một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý, giám sát sàn đăng ký giao dịch UPCoM. Đáng chú ý, nội dung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư