CTCK MB (MBS)

Với tình hình kinh doanh khả quan, năm 2017 vẫn là năm ghi nhận kết quả kinh doanh ở mức cao của CTCP CMC (mã CVT). Năm 2018, là năm được kỳ vọng CVT sẽ tiếp tục có bước tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận khi nhà máy mới CMC2 giai đoạn 3 chính thức vận hành.

Bằng phương pháp định giá FCFE, FCFF và căn cứ trên các giả định CVT sẽ hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 và dự kiến tăng trưởng khá trong năm 2018, chúng tôi đưa ra mức định giá hợp lý với cổ phiếu CVT ở mức 53.000 đồng/CP cho mục tiêu đầu tư trung dài hạn (12 tháng).

Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu CVT ở mức giá hiện tại 43.900 đồng/CP, tương ứng tiềm năng tăng giá 20,6%.

2. Khuyến nghị kém khả quan đối với DQC

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi giảm giá mục tiêu của DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang xuống 21% do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh vì giảm giá bán. DQC phải cạnh tranh về giá khốc liệt trong bối cảnh thị trường chiếu sáng đang có nguy cơ bị phổ thông hóa.

Lợi nhuận hoạt động của DQC giảm 49% trong 6T 2017 so với cùng kỳ do doanh thu giảm 7% và biên lợi nhuận gộp giảm mạnh vì giảm giá bán 5% đến 7% trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng

Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ giảm 53% so với cùng kỳ vì không còn phần lời đến từ thu nợ Cuba, một phần được bù đắp bởi thu nhập lãi cao hơn.

Chúng tôi kỳ vọng kết quả hoạt động của DQC sẽ cao hơn trong 6 tháng cuối so với 6 tháng đầu 2017 nhờ doanh số tăng, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sẽ vẫn giảm 60% so với cùng kỳ do biên lợi nhuận giảm và tiếp tục không còn phần lời liên quan đến Cuba.

Vì vậy, chúng tôi hạ khuyến nghị của DQC xuống kém khả quan với tổng mức sinh lời -10%.

3. Hạ từ khuyến nghị mua xuống phù hợp thị trường đối với PVS

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi cho rằng EPS 2017 của  Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) sẽ giảm 24,9% (so với dự báo trước đây là giảm 33,5%), chủ yếu nhờ các mảng Khảo sát địa chấn và ROV và Cơ khí dầu khí đạt kết quả cao hơn so với dự báo.

Lợi nhuận sau thuế 2018 dự báo đạt 956 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2017 với đóng góp của dự án Cá Rồng Đỏ. Điều này sẽ bù đắp cho tình trạng pha loãng do đợt phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 25% sắp tới để huy động vốn mua kho nổi FPSO cho mỏ Cá Rồng Đỏ.

PVS hiện đang giao dịch tại mức P/E 2017 khá hợp lý là 10,1 lần, và P/B 0,7 lần, nhưng rủi ro liên quan đến dự án Cá Rồng Đỏ gia tăng.

Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 12,4% và hạ khuyến nghị dành cho PVS từ mua xuống phù hợp thị trường với việc áp dụng tỷ lệ chiết khấu 15% đối với giá mục tiêu trong bối cảnh rủi ro liên quan đến mỏ Cá Rồng Đỏ gia tăng.