Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 17:48:44
6 tháng đầu năm, BAOVIET Bank trích lập dự phòng giảm gần 90%, lợi nhuận tăng trưởng 56,8%
N.L - 22/07/2022 10:59
 
6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của BAOVIET Bank giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên một số hoạt động đạt kết quả khả quan.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – BAOVIET Bank vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2/2022. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên một số hoạt động đạt kết quả khả quan, như thu nhập từ mua bán chứng khoán tăng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh, tỷ lệ nợ xấu giảm, lợi nhuận trước thuế đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 56,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Đây được xem là kết quả khả quan đối với BAOVIET Bank trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn để phục hồi sau dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của BAOVIET Bank giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên một số hoạt động đạt kết quả khả quan

Hoạt động tín dụng đóng vai trò nòng cốt của ngân hàng với khoản lãi thuần gần 169 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 350 tỷ đồng, giảm 263 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ ghi nhận khoản lãi hơn 10 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt lợi nhuận 29 tỷ đồng.

Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lãi hơn 21 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 600 triệu đồng cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế 6 tháng của hoạt động mua bán chứng khoán đạt hơn 28 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so cùng kỳ năm trước.

Riêng hoạt động khác mang đem lại khoản lãi hơn 60 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước, nâng lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm của mảng này lên 72 tỷ đồng, gấp 2,7 lần.

Nhìn chung, tổng thu nhập hoạt động trong riêng quý 2 của ngân hàng đạt 208 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ghi nhận 372 tỷ đồng so với mức 689 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động quý 2 của ngân hàng ở mức 148 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, tổng chi phí hoạt động ở mức 303 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 79% trong riêng quý 2 và giảm 88,9% trong 6 tháng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 17,6 tỷ đồng, tăng trưởng 76%. Lũy kế 6 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 26,5 tỷ đồng, tăng 56,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của BAOVIET Bank ở mức 62,7 nghìn tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 28,3 nghìn tỷ đồng; tiền gửi tại TCTD khác ở mức 10 nghìn tỷ đồng, tiền gửi khách hàng ở mức 37,2 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,4%.

6 tháng đầu năm, ngân hàng nào đạt lợi nhuận cao nhất
SHB cho biết, nửa đầu năm nay, ngân hàng đạt 5.900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 50% kế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư