A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm BIC mức B++
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế A.M. Best vừa công bố định hạng năng lực tài chính của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) từ B+ lên B++.
Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.040 tỷ đồng
Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.040 tỷ đồng

Định hạng năng lực dài hạn tổ chức phát hành từ “bbb-” lên “bbb”. Triển vọng nâng hạng của cả hai chỉ tiêu này là ổn định.

Theo A.M. Best, việc nâng hạng phản ánh sự ổn định về vốn cũng như sự hiệu quả trong hoạt động đầu tư tài chính của BIC.

Tuy tăng trưởng doanh thu không quá “nóng”, nhưng các chỉ số về an toàn vốn của BIC đang ở mức tốt so với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác trên thị trường.

Đặc biệt, hoạt động nghiệp vụ của BIC tiếp tục được duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn đang cạnh tranh rất khốc liệt.

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết, các đánh giá, khuyến nghị của A.M.Best sẽ là cơ sở để BIC tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày càng hiệu quả.

Về kết quả kinh doanh, theo BIC, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018 đạt 987 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 48% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với nửa đầu năm 2017, hoàn thành 66% kế hoạch năm, trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng BIC đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong hoạt động bán lẻ nửa đầu năm 2018, kênh phân phối bán lẻ qua ngân hàng bancassurance tăng trưởng 54%, kênh bảo hiểm trực tuyến tăng trưởng 57%.

Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 190 tỷ đồng.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...