Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 05 tháng 03 năm 2024,
An Gia mua cổ phần công ty con từ hai đối tác Greed Investments và Ricons
Duy Bắc - 07/12/2023 18:23
 
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã AGG - sàn HoSE) sắp mua hơn 21,6 triệu cổ phần Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ hai đối tác.

Công ty An Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng 11,2 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ Greed Investments VN-1 Ltd (viết tắt: Greed Investments), thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch là ngày 30/12/2023. Trong đó, sẽ nhận 39.980 cổ phần phổ thông và 11.160.020 cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Thêm nữa, Công ty An Gia cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng 10.496.500 cổ phần tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ Công ty cổ phần Đầu tư Riland (Viết tắt: Riland), thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch dự kiến ngày 30/12/2023. Trong đó, 60.000 cổ phiếu phổ thông và còn lại 10.436.500 cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Theo tìm hiểu, hiện tại ông Masakazu Yamaguchi đang là thành viên HĐQT Công ty An Gia, đồng thời là đại diện phần vốn góp của Greed Group tại Công ty An Gia; và tại thời điểm 30/9/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Riland là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

Như vậy, Công ty An Gia sẽ nhận chuyển nhượng hơn 21,6 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ hai đối đối tác là Greed Investments và Công ty con của Ricons.

Ngoài ra, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty An Gia đang sở hữu 50,01% vốn tại CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đầu tư.

Điểm đáng lưu ý, năm 2020, Công ty An Gia từ mua thêm 5% vốn tại CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh, nâng sở hữu từ 45,01%, lên 50,01%, chuyển từ Công ty liên kết sang Công ty con; và nâng sở hữu thêm 5%, từ 45,01%, lên 50,01% tại Công ty cổ phần Tư vấn Hoàng Ân. Trong đó, tổng phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của các khoản đầu tư 45,01% tại ngày mua thêm và giá trị của khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu trước ngày hợp nhất là 338,8 tỷ đồng, được ghi nhận vào khoản mục doanh thu tài chính trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Nhờ việc đánh giá lại khoản đầu tư khi đổi cách hạch toán tại CTCP Quản lý và Phát triển Gia Khánh và Công ty Hoàn Ân đã giúp Công ty An Gia giữ được đà tăng lợi nhuận dương trong năm 2020.

Ngoài ra, Công ty An Gia cũng vừa thông qua việc nhận khoản vay có giá trị tối đa 500 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2023 đi lùi

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.848,62 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 53,7 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,7%, lên 26,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 61% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 183,72 tỷ đồng, lên 485,14 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 11,3%, tương ứng tăng thêm 9,42 tỷ đồng, lên 92,73 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 13,7%, tương ứng giảm 11,78 tỷ đồng, về 74,19 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 9,6%, tương ứng giảm 20,9 tỷ đồng, về 196,71 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 176,5%, tương ứng tăng thêm 21,11 tỷ đồng, lên 33,07 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty An Gia ghi nhận doanh thu đạt 3.714,48 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 134,7 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Công ty An Gia đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty An Gia hoàn thành 134,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2016 tới nay và quy mô tài sản thu hẹp

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty An Gia ghi nhận âm 832,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.533,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 588,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 220,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ khi niêm yết năm 2020 tới năm 2022, Công ty trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh dương liên tiếp và nếu nhìn rộng ra từ năm 2016 tới nay, đây là kỳ có dòng tiền âm lớn nhất. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm lớn nhất trước đây là năm 2016 với giá trị âm 318,66 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty An Gia giảm tới 23,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.641,3 tỷ đồng, về 8.457,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.953,5 tỷ đồng, chiếm 58,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.164,9 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 61,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 487,73 tỷ đồng, về 303,22 tỷ đồng; tồn kho giảm 41,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.557,9 tỷ đồng, về 2.164,9 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 41,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.312,2 tỷ đồng, lên 4.953,5 tỷ đồng.

Thực tế, theo thuyết minh Báo cáo tài chính quý III, tài sản của Công ty An Gia chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là bên thứ ba. Trong đó, cho Công ty Gia Linh vay 1.162,1 tỷ đồng; cho Công ty Nhà An Gia vay 1.516 tỷ đồng; các khoản phải thu vốn đầu tư vào hợp đồng hợp tác kinh doanh 966,5 tỷ đồng; đặt cọc, ký quỹ với CTCP Vạn Phát Hưng với giá trị 274,5 tỷ đồng …

Thêm nữa, tồn kho lớn nhất là dự án Westgate với giá trị 1.468,2 tỷ đồng; dự án Signial với giá trị 321,3 tỷ đồng; dự án The Standard với giá trị 260,5 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, khoản mục chỉ báo khả năng ghi nhận doanh thu trong tương lai là người mua trả tiền trước ngắn hạn bất ngờ giảm tới 62,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.930,1 tỷ đồng, về 1.175,9 tỷ đồng và chiếm 13,9% tổng nguồn vốn (đầu năm ghi nhận 3.106 tỷ đồng và chiếm 28% tổng nguồn vốn).

Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 127,66 tỷ đồng, về 1.406,47 tỷ đồng và chiếm 16,6% tổng nguồn vốn.

Về quy mô nhân sự, đầu năm 2023, Công ty An Gia có 146 nhân viên nhưng tới 30/9/2023 chỉ còn 98 nhân viên, giảm 48 người, tương ứng giảm 32,9% quy mô nhân sự trong 9 tháng đầu năm 2023.

An Gia (AGG) quyết định mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
HĐQT AGG thông qua việc mua lại trước hạn lô trái phiếu AGGH2122001, tổng giá trị đã phát hành là 300 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư