Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 03 năm 2023, 06:17:40
An Giang kiến nghị hướng dẫn về vướng mắc trong quyết toán vốn đầu tư công
Trúc Giang - 02/02/2023 11:15
 
Vẫn còn tình trạng dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng các chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.
Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký Công văn số 73/UBND-KTTH gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh An Giang.

Theo UBND tỉnh An Giang, tổng số dự án đầu tư công hoàn thành được báo cáo trong năm 2022 là 589 dự án. Trong đó, đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 315 dự án, giá trị quyết toán được duyệt là 3.348 tỷ đồng.

Đã hoàn thành và lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đang thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 171 dự án, giá trị đề nghị quyết toán là 6.770 tỷ đồng.

Đã hoàn thành nhưng chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 103 dự án, giá trị đã giải ngân là 876 tỷ đồng.

Về vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, theo UBND tỉnh An Giang, trong thời gian qua, tỉnh thường xuyên theo dõi, tích cực đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư và cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nghiêm túc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định và thời gian. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng các chủ đầu tư chậm lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán; thời gian lập và nộp báo cáo quyết toán đến cơ quan thẩm tra thường trễ hạn so với thời gian quy định, các mẫu biểu trong báo cáo quyết toán vẫn chưa đầy đủ và còn sai sót; còn nhiều dự án tồn đọng tại cơ quan thẩm tra, đa số là do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ quyết toán theo quy định.

Bên cạnh đó, một số dự án đã phê duyệt quyết toán còn công nợ phải xử lý, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc, cụ thể: Đối với công nợ phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước thì một số nhà thầu đã giải thể, phá sản hoặc không thể liên lạc dẫn đến không thể thu hồi công nợ, không thể tất toán tài khoản dự án theo quy định.

Đối với công nợ phải thanh toán tiếp từ nguồn ngân sách trung ương, do giá trị thanh toán từ nguồn vốn này tương đối nhỏ nên khó khăn trong việc đề nghị phân bổ vốn để thanh toán dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản và không thể tất toán tài khoản theo quy định.

Từ đó, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và có hướng dẫn về những tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành như đã nêu trên.

An Giang muốn trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản công nghệ cao
Theo dự thảo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, An Giang sẽ phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư