Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 03 năm 2023, 05:34:20
Angimex lỗ 139,3 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán lãi 2 lô trái phiếu
Duy Bắc - 04/02/2023 08:52
 
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu giảm 77,2% và lỗ 104,25 tỷ đồng trong quý IV/2022, lũy kế cả năm lỗ 139,3 tỷ đồng.

Trong quý IV/2022, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 362,62 tỷ đồng, giảm 77,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 104,25 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 26,31 tỷ đồng, tức giảm 130,56 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,7% về còn 2,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 90,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 82,62 tỷ đồng về 8,68 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 84,3%, tương ứng giảm 33,51 tỷ đồng về 6,22 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 258,2%, tương ứng tăng thêm 36,41 tỷ đồng lên 50,51 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 22,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 21,45 tỷ đồng về 73,77 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận 0,03 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,46 tỷ đồng, tức giảm 13,43 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm, hụt doanh thu tài chính, lợi nhuận khác và đồng thời chi phí tài chính tăng cao.

Lỗ 139,3 tỷ đồng trong năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 3.454,34 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 139,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 44,71 tỷ đồng, tức giảm 184,01 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022, tính tới 31/12/2022, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ còn 22,95 tỷ đồng (đầu năm là 175,17 tỷ đồng).

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Angimex giảm 11% so với đầu năm, tương ứng giảm 205 tỷ đồng, về còn 1.651,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 665,4 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 620,6 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 89 tỷ đồng, chiếm 5,4% tổng tài sản.

Về phần tài sản, trong năm 2022, biến động mạnh chủ yếu tồn kho giảm 50,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 107,12 tỷ đồng về 104,83 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn giảm 63,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 162,62 tỷ đồng về 95,23 tỷ đồng…

Angimex trích lập 38,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu HQC (Nguồn: BCTC).
Angimex trích lập 38,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu HQC (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh, tính tới cuối năm 2022, Công ty đang đầu tư 62,51 tỷ đồng vào cổ phiếu và trích lập dự phòng 38,6 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 61,7% tổng danh mục. Trong đó, Công ty dùng toàn bộ 62,51 tỷ đồng để đầu tư vào cổ phiếu HQC.

Cơ cấu nợ vay của Angimex tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu nợ vay của Angimex tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Angimex giảm 5,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 68,3 tỷ đồng, về còn 1.210,2 tỷ đồng và chiếm 73,3% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 68,9% tổng nguồn vốn). Trong đó, Công ty thuyết minh 596,9 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 613,3 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Angimex mất khả năng trả gốc và lãi hai lô trái phiếu với tổng giá trị 603,6 tỷ đồng

Angimex đang mất khả năng thanh toán lãi hai lô trái phiếu, mã AGMH2123001, mệnh giá 350 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn ngày 9/11/2023; mã AGMH2223001, mệnh giá 300 tỷ đồng, đã mua lại một phần, dư nợ còn lại 210 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 14/9/2023 và lãi suất 7%/năm.

Trước đó, Angimex vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối năm 2022. Trong đó, Công ty cho biết đối với trái phiếu mã AGMH2123001, Công ty dự kiến sẽ xử lý một số tài sản bảo đảm của trái phiếu để lấy tiền trả lãi và gốc với tổng số tiền là 378,9 tỷ đồng.

Đối với trái phiếu mã AGMH2223001, Angimex dự kiến dùng nguồn vốn của Angimex; xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu; vay trung – dài hạn; thanh lý tài sản không dùng, các kho đang dừng hoạt động để trả tổng cộng gốc và lãi vay là 224,7 tỷ đồng.

Được biết, Chứng khoán Bảo Việt đang thực hiện dịch vụ đại lý đăng ký, lưu ký, quản lý chuyển nhượng trái phiếu với phạm vi công việc là Tổ chức trung gian quản lý Danh sách trái chủ, tiếp nhận các hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu của trái chủ và nhận tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu từ tổ chức phát hành để trả cho trái chủ tại các kỳ trả gốc và lãi theo quy định đối với mã trái phiếu AGMH2223001.

Như vậy, ước tính Công ty sẽ phải tìm kiếm nguồn tiền trả gốc và lãi của hai lô trái phiếu là 603,6 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu AGM giảm 40 đồng về 6.430 đồng/cổ phiếu.

Angimex lỗ 75 tỷ đồng trong năm 2022 và mất cân đối kỳ hạn 225 tỷ đồng
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) mất cân đối kỳ hạn 225 tỷ đồng và áp lực 603,6 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu sắp đáo hạn mà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư