Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấp thuận đầu tư 4 dự án FDI mới trong tháng 11
Gia Huy - 06/12/2019 14:30
 
Số liệu trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo gửi ông Nguyễn Thành Long, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2019.
Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút 40 Dự án FDI trong 11 tháng/2019.
Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút 40 dự án FDI trong 11 tháng/2019.

Cụ thể, trong tháng 11 năm 2019, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 27 triệu USD; 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 11,06 triệu USD. 

11 tháng năm 2019,  Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút mới 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 491,4 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 449,56 triệu USD; chấm dứt hoạt động và thu hồi trước thời hạn 13 dự án với tổng vốn đầu tư 344,3 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 11/2019, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.344 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng có 53 dự án được chấp thuận với tổng vốn đăng ký 12.279 tỷ đồng, 8 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 1.633 tỷ đồng và 2 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 66,4 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động 22 dự án và 1 chủ trương đầu tư.

Các hoạt động văn hóa và thể thao, thông tin và truyền thông, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm, hầu hết chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tháng 11 ước tăng 10,47%, lũy kế 11 tháng ước tăng 9,02%; giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 11 ước tăng 3,49%, lũy kế 11 tháng tăng 3,45%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước tăng 13,38%, lũy kế 11 tháng tăng 14,07%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh tăng 1% so với tháng trước và tăng 2,65% so với tháng cùng kỳ; Chỉ số giá bình quân 11 tháng đầu năm tăng 1,64% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 ước tăng 7,06%.

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 11 ước tăng 63,76%, lũy kế 11 tháng ước tăng 14,1%; kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước tăng 45,73%, lũy kế 11 tháng ước tăng 12,94%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 11 tháng ước đạt 106,86% dự toán, bằng 106,27% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách trên địa bàn 11 tháng ước đạt 69,4% dự toán, bằng 102,94% so cùng kỳ.

Cụ thể, báo cáo nêu rõ về đầu tư nước ngoài, trong tháng 11 đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 27 triệu USD; 4 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 11,06 triệu USD.

11 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh thu hút mới 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 491,4 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 30 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 449,56 triệu USD; chấm dứt hoạt động và thu hồi trước thời hạn 13 dự án với tổng vốn đầu tư 344,3 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 11 đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 03 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.344 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng có 53 dự án được chấp thuận với tổng vốn đăng ký 12.279 tỷ đồng, 8 dự án tăng vốn đầu tư với vốn tăng thêm 1.633 tỷ đồng và 2 dự án giảm vốn đầu tư với số vốn giảm 66,4 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động 22 dự án và 1 chủ trương đầu tư.

Các hoạt động văn hóa và thể thao, thông tin và truyền thông, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ... đều triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Cũng theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm, hầu hết chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tháng 11 ước tăng 10,47%, lũy kế 11 tháng ước tăng 9,02%; giá trị sản xuất nông nghiệp tháng 11 ước tăng 3,49%, lũy kế 11 tháng tăng 3,45%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước tăng 13,38%, lũy kế 11 tháng tăng 14,07%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh tăng 1% so với tháng trước và tăng 2,65% so với tháng cùng kỳ; Chỉ số giá bình quân 11 tháng đầu năm tăng 1,64% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 ước tăng 7,06%.

Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tháng 11 ước tăng 63,76%, lũy kế 11 tháng ước tăng 14,1%; kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước tăng 45,73%, lũy kế 11 tháng ước tăng 12,94%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 11 tháng ước đạt 106,86% dự toán, bằng 106,27% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách trên địa bàn 11 tháng ước đạt 69,4% dự toán, bằng 102,94% so cùng kỳ.

 

Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu: Cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh tay
Với lợi thế đến từ hàng loạt công trình giao thông ngàn tỷ, bải biển đẹp, mặt bằng giá còn thấp, vị trí địa lý liền kề thành phố - năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư