Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Bắc Giang: Kiểm điểm Bí thư, Chủ tịch huyện Hiệp Hoà
Huệ Nguyễn - 21/11/2022 21:00
 
Liên quan đến vi phạm đất đai tại huyện Hiệp Hoà, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa kiểm điểm trách nhiệm.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, cơ quan này đã kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa chưa quyết liệt, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 19-CT/TU, kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang để xảy ra 52 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên, có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Về phần ông Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa chưa quyết liệt chỉ đạo, chưa sâu sát, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc dẫn đến có nhiều trường hợp vi phạm đất đai sau thời điểm ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU. Đến nay, nhiều trường hợp vi phạm rất khó khắc phục hậu quả. Ông Dũng chưa thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; chưa chấp hành nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy. Ông Dũng chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa. Ông Dũng chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Trụ sở  Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chưa quyết liệt, thiếu sâu sát trong chỉ đạo thực hiện, chưa thường xuyên kiểm tra, không nắm bắt, phát hiện kịp thời vi phạm về đất đai, dẫn đến có nhiều trường hợp vi phạm về đất đai sau thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU, Kết luận số 120-KL/TU. Ông Bộ chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo chất lượng thấp, có nhiều vi phạm, khuyết điểm; chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu chính quyền với người dân. Vì vậy, ông Hoàng Công Bộ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa; chịu trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm, để xảy ra 52 trường hợp vi phạm về đất đai. Đến nay, nhiều trường hợp vi phạm rất khó khắc phục hậu quả.

Ông Hoàng Văn Thái, Trưởng phòng và ông Nguyễn Văn Công, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm, để xảy ra 52 trường hợp vi phạm về đất đai. Đến nay, nhiều trường hợp vi phạm rất khó khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Châu Minh; ông Đinh Công Nam, Chủ tịch UBND xã Châu Minh; ông Nguyễn Đình Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Minh thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai.

Ông Hà Huy Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình; ông Ngô Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Đình thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang nhận thấy, vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Châu Minh, ông Nguyễn Xuân Thảo, ông Hoàng Văn Thái, Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Văn Giang, ông Đinh Công Nam, ông Nguyễn Đình Quỳnh, ông Hà Huy Hường, ông Ngô Văn Đồng gây hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền, đã đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa kiểm điểm trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ông Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy và ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa kiểm điểm trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên.

Công an vào cuộc điều tra sai phạm của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cung cấp tài liệu nhằm điều tra sai phạm của Sở Tài chính trong thực hiện dự án xây...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư