Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 18:46:49
Bamboo Capital báo lãi tăng 265%, bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ lĩnh vực bảo hiểm
Hồng Phúc - 04/02/2022 15:41
 
Bamboo Capital (HoSE: BCG) báo lãi ròng năm 2021, tăng 265% so với năm 2020. Vay nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp này đến cuối kỳ ở mức hơn 12.228 tỷ đồng, tăng gần 9.700 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần 684,7 tỷ đồng, tăng gấp 3.2 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lợi nhuận gộp quý cuối năm ngoái của công ty này ở mức 215,2 tỷ đồng, tăng 81.5% so với cùng kỳ, tương ứng biên lợi nhuận gộp giảm 24% so với cùng kỳ, chỉ còn 31.4%.

Đầu tháng 12/2021, Bộ Tài chính đã phê duyệt hồ sơ xin phép chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Bảo hiểm AAA (AAA) giữa Bamboo Capital, Công ty cổ phần BCG Financial (BCG Financial, công ty thành viên của BCG) và Tập đoàn Bảo hiểm Úc IAG (IAG).

Như vậy, Bamboo Capital đã trở thành cổ đông lớn nhất tại AAA, với tỷ lệ sở hữu 80,64% vốn điều lệ và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh mới này.

.
Các chỉ tiêu phân theo lĩnh vực kinh doanh trong quý IV/2021 của Bamboo Capital (Đvt: tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2021 của Bamboo Capital tăng gần 53%, chi phí tài chính cũng tăng 81,2%, phần lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng lên hơn 17 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý tăng lần lượt 4% và 34,6% so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận thuần tăng 48,5% so với quý IV/2021 (đạt 342 tỷ đồng).

Sau khi cộng trừ các khoản thu nhập, chi phí khác, Bamboo Capital báo lãi ròng quý cuối năm ngoái ở mức 271,4 tỷ đồng, tăng 53.7% so với cùng kỳ năm 2020 và luỹ kế cả năm là 972,7 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 3.6 lần. 

Ban lãnh đạo công ty này lý giải lợi nhuận gia tăng đến từ các công ty con với việc chuyển nhượng một số dự án, doanh thu từ hoạt động thi công/xây lắp đồng thời ghi nhận thêm dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo.

Trong năm vừa qua, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Bamboo Capital âm hơn 9.310 tỷ đồng trong khi năm 2020 chỉ âm 2.226 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 63,4 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đã trả nợ gốc vay là 6.369 tỷ đồng, đồng thời vay thêm 14.197 tỷ đồng. 

.
Kết quả kinh doanh của Bamboo Capital năm 2021 so với năm 2020 (Đvt: tỷ đồng).

Tính đến thời điểm cuối năm ngoái, tổng tài sản của Bamboo Capital ở mức 37.811 tỷ đồng, tăng gần 57% so với đầu năm; trong đó, 57% là tài sản dài hạn. 

Công ty này có khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh hơn 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 434 tỷ đồng so với đầu năm tại chín doanh nghiệp, với giá trị gốc lớn nhất tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (990 tỷ đồng). 

Nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng tăng lên 29.343 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 8.170 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong khi nợ ngắn hạn đến cuối kỳ của Bamboo Capital giảm hơn 15% (về gần 9.000 tỷ đồng) thì nợ dài hạn lại tăng gần 93% (lên 20.374 tỷ đồng); trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 12.228 tỷ đồng, tăng gần 9.700 tỷ đồng so với hồi đầu năm. 

Tính đến cuối năm 2021, Bamboo Capital có chín công ty con kiểm soát trực tiếp và 56 công ty con kiểm soát gián tiếp, ba công ty liên kết kiểm soát trực tiếp và chín công ty con kiểm soát gián tiếp. 

Đồng thời, công ty có hơn 1.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, trong đó hơn 640 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn.

Bamboo Capital phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.463 tỷ đồng
Bamboo Capital sẽ phát hành 148.768.587 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, số tiền thu về ước tính hơn 1.785...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư