Đặt mua báo in| Ngày 13 tháng 08 năm 2022, 00:52:47
Ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam
Anh Ngọc - 25/03/2021 08:57
 
Xét đề nghị của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam.

Cụ thể, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - Trưởng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt và ban hành Bộ Tiêu chí văn hóa doanh nhân Việt Nam theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn và tổ chức triển khai bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong đời sống xã hội.

Doanh nghiệp Việt tìm hướng kinh doanh mới ở nước ngoài
Những khó khăn vì Covid-19 dường như khiến các doanh nghiệp Việt dè dặt hơn trong đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp tìm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư