Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 18:35:11
Ban hành khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không
Anh Minh - 07/07/2022 11:35
 
Khung giá này là cơ sở để chủ cảng hàng không và các doanh nghiệp đàm phán nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
K

Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 13/2022/TT – BGTVT quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Thông tư số 13 áp dụng đối với doanh nghiệp cảng hàng không; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Có 7 loại danh mục được đề cập trong khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không. Các mức giá nhượng quyền quy định tại Thông tư số 12 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % quy định đối với nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế; nhượng quyền khai thác nhà ga, kho hàng hoá; nhượng quyền khai thác phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; nhượng quyền khai thác sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; nhượng quyền khai thác kỹ thuật hàng không được tính trên doanh thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng.

Thông tư số 13 quy định doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình và công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ. Doanh nghiệp cảng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay thực hiện đàm phán, thương thảo giá dịch vụ trong khung giá quy định.

Thông tư số 13 có có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư