Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 02:10:04
Bảo Việt báo lãi 940 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% kế hoạch
Thanh Thủy - 01/08/2021 08:26
 
Nỗ lực kiểm soát rủi ro, hiệu quả hoạt động bảo hiểm và sự tăng trưởng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính là nguyên nhân giúp lợi nhuận Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng nửa đầu năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm lãi gộp hơn 600 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.607 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 942 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 69,8% kế hoạch năm.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt cho biết nỗ lực kiểm soát rủi ro, hiệu quả hoạt động bảo hiểm và sự tăng trưởng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính nhờ xu hướng tích cực hơn của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng là nguyên nhân giúp lợi nhuận của tập đoàn tăng trưởng.

Ở mảng bảo hiểm, Bảo Việt lãi gộp 604 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm nhân thọ giữ được mức tăng trưởng hai con số khi tăng tới 14,8% so với cùng kỳ. Dù mảng bảo hiểm phi nhân thọ giảm nhẹ gần 5%, doanh thu thu phí bảo hiểm của tập đoàn vẫn tăng 8,75% so với cùng kỳ, đạt 19.536 tỷ đồng. Cùng đó, nhiều khoản chi phí liên quan đến hoạt động bảo hiểm được tiết giảm/ tăng chậm hơn mức tăng của doanh thu.

Hạ tỷ trọng chứng khoán kinh doanh, tăng mua trái phiếu Chính phủ

Đối với mảng đầu tư, lợi nhuận hoạt động tài chính nửa đầu năm tăng 4,6% so với cùng kỳ. So với cuối năm trước, các khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh (cổ phiếu và trái phiếu) của tập đoàn đã thu hẹp quy mô, từ gần 2.450 tỷ đồng xuống còn 2.133 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm tiền gửi ngân hàng và trái phiếu đều tăng, trong đó thêm 1.470 tỷ đồng ở kỳ hạn dưới 1 năm và 5.160 tỷ đồng ở kỳ hạn dài hơn. Khoản đầu tư tài chính lớn nhất của Bảo Việt ở thời điểm hiện tại là tiền gửi ngắn hạn (69.782 tỷ đồng). Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn trên 1 năm  ngày 30/6 xấp xỉ  33.357 tỷ đồng, tăng 4.800 tỷ đồng sau 6 tháng. Trong khi đó, Bảo Việt chỉ còn giữ lượng tiền mặt và tương đương tiền ở mức 2.860 tỷ đồng, tương đương 42% thời điểm đầu năm. Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn Bảo Việt đến ngày 30/6  134.805 tỷ đồng, chiếm 90,4% tổng tài sản. 

Quy mô tài sản của Bảo Việt đã tăng 8,1% so với đầu năm lên gần 150.000 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD. Vốn điều lệ của tập đoàn đang duy trì ở mức 7.423 tỷ đồng, sau đợt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược từ Nhật Bản năm trước. 

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức hồi tháng 6/2021, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Tài sản của PVI vượt mốc tỷ đô, hạ tỷ trọng chứng khoán trong danh mục quý II
Tới 44% khối tài sản hơn 1 tỷ USD của PVI đang nằm tại các khoản đầu tư tài chính. Trong khi tăng đầu tư vào chứng khoán quý I/2021, tỷ trọng nhóm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư