Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 10 năm 2020, 19:05:00
Bảo Việt giảm 20% phí bảo hiểm và chi trả chi phí y tế cho khách hàng nếu nhiễm Covid-19
Chí Tín - 20/02/2020 22:43
 
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết đã có các chính sách đặc biệt dành cho khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm, cụ thể sẽ chi trả chi phí y tế cho các khách hàng tham gia bảo hiểm sức khỏe bị nhiễm Covid-19, giảm phí bảo hiểm 20% đối với sản phẩm Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare.

Các quyền lợi được chi trả bao gồm chi phí xét nghiệm, chi phí điều trị, chi phí trợ cấp nằm viện nội trú... Bảo hiểm Bảo Việt cũng giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Covid-19 (nếu có tham gia quyền lợi Bảo hiểm Sinh mạng).

Đồng thời, trong giai đoạn từ nay đến 10/3/2020, Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng giảm phí 20% các chương trình Bảo hiểm sức khỏe là Bảo Việt An Gia và Bảo Việt Intercare mà vẫn được hưởng trọn vẹn các quyền lợi tối ưu nhất trong cả năm.

Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt nhân thọ là 2 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt
Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo Việt Nhân thọ là 2 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt

Đây cũng là hai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nằm trong danh mục các sản phẩm được bảo hiểm trong trường hợp sự kiện bảo hiểm phát sinh do nhiễm chủng mới Covid-19.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cũng cho biết cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với tất cả các sản phẩm hiện hành cho các khách hàng không may gặp rủi ro do bị nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ khi nhiễm Covid-19 sẽ được chi trả các quyền lợi bao gồm quyền lợi trợ cấp viện phí, quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng và quyền lợi tử vong theo phạm vi bảo hiểm của điều khoản sản phẩm.

Ngoài ra, Bảo Việt Nhân thọ cũng áp dụng chính sách đặc biệt: chi trả 200% số tiền bảo hiểm của quyền lợi trợ cấp viện phí thông thường đối với khách hàng nằm viện cách ly do nhiễm Covid-19 theo chẩn đoán xác định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Dù người nhiễm Covid-19 đã được điều trị và chăm sóc miễn phí theo chính sách của Nhà nước, khi đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng vẫn được nhận trợ cấp viện phí đặc biệt theo điều khoản và phạm vi của hợp đồng.

Đồng thời, Bảo Việt Nhân thọ sẽ miễn thời gian chờ đối với khách hàng nhiễm Covid-19. Trong trường hợp khách hàng phải nằm viện, bị bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong do nhiễm Covid-19 khi hợp đồng đang có hiệu lực, khách hàng sẽ được xem xét giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà không phụ thuộc vào thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

Bảo Việt Nhân thọ cũng sẽ ưu tiên giải quyết đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm do nhiễm Covid-19. Thời gian áp dụng chính sách đặc biệt đối với các rủi ro phát sinh kể từ ngày công bố dịch  đến ngày 30/6/2020.

Năm 2019, tổng tài sản Bảo Việt đạt gần 130.000 tỷ đồng
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2019 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư