Bình Định: Tăng cường quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn
Việt Hương - 02/06/2021 11:14
 
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

Kế hoạch phát triển nhà ở tại địa bàn tỉnh Bình Định theo quyết định 1411/QĐ-UBND mà UBND Bình Định vừa ban hành thì giai đoạn 2020 – 2025, Bình Định có 202 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư; 30 dự án nhà ở xã hội; 95 dự án nhà ở tái định cư với tổng vốn đầu tư dự kiến 73.891 tỷ đồng...

Để thu hút đầu tư vào các Dự án nhà ở, Bình Định chủ trương đơn giản hoá các thủ tục cấp phép xây dựng; rút ngắn thủ tục hành chính trong việc lựa chọn nhà đầu tư
Để thu hút đầu tư vào các dự án nhà ở, ngoài chủ trương đơn giản hoá các thủ tục cấp phép xây dựng; rút ngắn thủ tục hành chính trong việc lựa chọn nhà đầu tư... Bình Định luôn kiểm soát chặt chẽ thị trường bất động sản trên địa bàn

Theo đó, văn bản UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn; tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, lành mạnh.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản để các doanh nghiệp, người dân biết và chấp hành theo đúng quy định; tiếp tục quán triệt và tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh,…

Chủ trì tổ chức lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư bất động sản.

Căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các điều kiện đáp ứng về hạ tầng khung, công trình hạ tầng đầu mối, chương trình phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh quyết định chủ trương triển khai các dự án bất động sản đảm bảo quy luật cung cầu, phù hợp các phân khúc của thị trường trong các giai đoạn phù hợp, đảm bảo phát triển dự án bất động sản đồng bộ với kết cấu hạ tầng khung; tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.

Xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các chủ đầu tư không thực hiện bảo lãnh ngân hàng đối với kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, các dự án chuyển nhượng mà chưa thực hiện việc giải chấp tài sản thế chấp tại ngân hàng; quản lý tốt các hoạt động giao dịch bất động sản, kiểm soát chặt chẽ các thông tin rao bán, các nội dung quảng bá sai sự thật nhằm trục lợi bất chính, các điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản đảm bảo lành mạnh, theo đúng quy định pháp luật.

Một góc Thành phố Quy Nhơn. Ảnh Nguyễn Dũng
Một góc Thành phố Quy Nhơn. Ảnh Nguyễn Dũng

Thường xuyên công bố, cập nhật đầy đủ thông tin, tình trạng các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh về các dự án đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh, dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, các dự án Chủ đầu tư có sai phạm, năng lực yếu kém,…

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ các dự án bất động sản do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kiên quyết đề xuất thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ do các chủ đầu tư yếu kém năng lực đầu tư theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đất đai, môi trường liên quan đến các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; phối hợp tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án đảm bảo năng lực thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với nhà ở tại các dự án đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định…

Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản thuộc địa bàn Khu kinh tế, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án chấp hành đúng quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản để phối hợp với các cơ quan chức năng x lý theo quy định…

Cùng với các sở ban ngành, địa phương liên quan khác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi, nắm bắt tình hình đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn, có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, đặc biệt là các khu vực có dự án đầu tư các tuyến đường chính của tỉnh đang triển khai, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản