Giao đất thực hiện Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phong Thủy
Ngọc Tân - 11/01/2022 08:14
 
UBND tỉnh Quảng Bình vừa chuyển mục đích sử dụng 84.749,9 m2 đất tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới sang đất phi nông nghiệp để giao nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Trong đó, đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng chuyển mục đích là 72.025,9m2, bao gồm: 65.981,8m2 đất chuyên trồng lúa nước, 6.044,1m2 đất nuôi trồng thủy sản đã được UBND thành phố Đồng Hới thu hồi trước đó. Đất do UBND phường Đồng Phú quản lý là 12.724m2, gồm: 9.681,6 m2 đất giao thông, 3.018m2 đất thủy lợi và 24,4m2 đất nuôi trồng thủy sản.

Cùng với việc chuyển đổi, UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An sử dụng 84.749,9m2 đất nói trên để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phong Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (Đợt 1). Trong đó, giao đất có thu tiền sử dụng đất là 41.235m2, bao gồm đất ở tại đô thị.

Khu vực mương Phóng Thuỷ, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
Khu vực mương Phóng Thuỷ, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp của nhà đầu tư để tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất cụ thể; tiền sử dụng đất thực hiện theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Diện tích còn lại bao gồm 43.514,9m2 gồm: 2.460,6m2 đất thương mại, dịch vụ và 1.159,2m2 đất khu vui chơi, giải trí công cộng; 595m2 đất công trình công cộng khác; 2.159,6m2 đất xây dựng cơ sở văn hóa; 34.607m2 đất giao thông; 2.533,5m2 đất thủy lợi được UBND tỉnh Quảng Bình giao đất không thu tiền sử dụng đất để nhà đầu tư tiến hành xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành, Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An có trách nhiệm bàn giao lại cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng Quảng Bình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình do nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất theo quy định; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác là gắn liền với đất theo đúng quy định; tổ chức chính lý hồ sơ địa chính. Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An - Đại diện là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án, các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Thực hiện theo các nội dung quy định tại Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư số 16/2018/HĐ-DAĐT ngày 19/6/2018 giữa Sở Xây dựng (bên mời thầu) và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang - Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An (nhà đầu tư), Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng đất Đồng Hới (doanh nghiệp dự án); quản lý, sử dụng khu đất được giao theo quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản có liên quan ; hoàn thành hạ tầng theo đúng quy định và bàn giao lại cho nhà nước quản lý. 

Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thủy do Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang - Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An  thực hiện theo hình thức chỉ định thầu vào tháng 6/2018 sau khi liên danh này là đơn vị duy nhất tham gia và vượt qua vòng sơ tuyển.

Dự án có tổng mức đầu tư thực hiện trên 485,235 tỷ đồng với quy mô 9,9ha. Thời gian thực hiện 48 tháng, trong đó đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 18 tháng. Giá trị tiền sử dụng đất tối thiểu mà nhà đầu tư trúng thầu phải nộp ngân sách nhà nước là 75,738 tỷ đồng.

Được biết, ngoài dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thuỷ, liên danh này cũng trúng thầu Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng vào tháng 3/2018.

Dự án Khu nhà ở thương mại tại Quảng Bình: Trầy trật tiến độ, chủ dự án biệt tăm
Nằm ở vị trí đắc địa, nhưng sau 2 năm được giao mặt bằng, Dự án Khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy vẫn ngổn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản