Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Siết chặt quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
Như Loan - 17/11/2017 20:49
 
UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của UBND Thành phố về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của trung ương và thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các quyết định của UBND Thành phố về: Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được UBND Thành phố phê duyệt phương án xử lý nhà, đất theo hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ngoài báo cáo theo quy định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội thu được từ việc bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Từ đó, phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện bán tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đề xuất kiến nghị các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước TP. Hà Nội) chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành liên quan triển khai công việc cụ thể đến các đơn vị nêu trên; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/11/2017.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo đúng quy định.

Hà Nội: Không lấy đất Công viên Thống Nhất làm bãi đỗ xe ngầm
UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung về tiến độ thực hiện các bãi đỗ xe ngầm do Công ty TNHH...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản