Sửa đổi Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này đang tiến hành lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
TIN LIÊN QUAN

Theo đó, bản dự thảo đưa ra 16 sửa đổi nằm trong các Điều 2, Điều 8, Điều 9, Điều 13, Điều 16, Điều 20, Điều 21, Điều 26, Điều 29, Điều 31, Điều 33 và Điều 41 với một số quy định sửa đổi, bổ sung các dự án đầu tư phát triển đô thị, các yêu cầu lập khu vực phát triển đô thị, các giới hạn về quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tính liên quan đến chấp thuận đầu tư phát triển các khu đô thị cũng như Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu vực phát triển…

Theo dự kiến, trước ngày 15/9/2016, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng sẽ phải tập hợp các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Chính phủ ban hành.

Đã chốt quy hoạch quanh hồ Hoàn Kiếm?
Đồ án quy hoạch cảnh quan kiến trúc xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã được xây dựng chưa (sau khi có Luật Thủ đô để thay thế quy hoạch theo quyết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản