Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Vật liệu - công nghệ
Tăng tốc số hóa trong giao dịch địa ốc
Chủ động ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh bán hàng online không chỉ là giải pháp ứng phó với Covid-19 của các doanh nghiệp địa ốc, mà còn là xu hướng, giúp thị trường minh bạch hơn, cạnh tranh hơn.