Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 06:57:04
Bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, HAG tiếp tục bảo lãnh công ty con vay vốn
Duy Bắc - 06/09/2022 08:05
 
Sau khi bảo lãnh vay vốn tại Sacombank, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – sàn HoSE) tiếp tục bảo lãnh cho Công ty con vay vốn tại Ngân hàng VPBank.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với thời gian bảo lãnh 6 tháng.

Trong đó, phương thức cấp tín dụng và thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng theo quy định tại hợp đồng cấp hạn mức/hợp đồng vay hạn mức thấu chi hoặc các hình thức thỏa thuận khác giữa các bên. Mặc dù vậy, giá trị hạn mức chưa được công bố.

Trước đó, ngày 22/7/2022, Hoàng Anh Gia Lai thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai (Sacombank) với hạn mức 500 tỷ đồng, thời gian hiệu lực 12 tháng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh.

Tính tới 30/6/2022, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 98% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, địa chỉ tại số 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai. Trong đó, người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Mỹ Hạnh (thành viên HĐQT tại Hoàng Anh Gia Lai) và hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ trồng trọt.

Kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục

Trong Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Erst & Young Việt Nam. Trong đó, kiểm toán nhấn mạnh, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ luỹ kế tới 30/6/2022 là 3.938,5 tỷ đồng và những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Theo thuyết minh 2.6, tính tới 30/6/2022, Hoàng Anh Gia Lai đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhập giữa trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, tính tới 30/6/2022 đang ghi nhận tổng nợ là 9.021,3 tỷ đồng. Trong đó, 3.295,9 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.725,3 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Công ty thuyết minh, vay ngắn hạn ngân hàng 691 tỷ đồng tại Sacombank; 499,99 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng …; đối với trái phiếu, đang ghi nhận 5.876 tỷ đồng do BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do TPBank thu xếp phát hành, 300 tỷ đồng do Công ty TNHH Chứng khoán ACB thu xếp phát hành …

Nói thêm về kế hoạch tương lai, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đang tiến hành nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2 ha tại Gia Lai, dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 11/2022. Trong năm 2023, Công ty sẽ sản xuất ra được 1 triệu con heo mang thương hiệu heo ăn chuối Bapi. Trong tương lai, doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn để trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Lỗ luỹ kế 3.938,5 tỷ đồng, bằng 42,5% vốn điều lệ

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu tăng 150,6% so với cùng kỳ lên 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 522,84 tỷ đồng, tăng thêm 514,53 tỷ đồng (cùng kỳ 8,31 tỷ đồng). 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 329,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 357,17 tỷ đồng lên 465,46 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 39,6%, tương ứng giảm 188,36 tỷ đồng về 287,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 174,9%, tương ứng tăng thêm 675,55 tỷ đồng lên 1.061,79 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp bất ngờ giảm 1.003,88 tỷ đồng về âm 813,07 tỷ đồng (cùng kỳ 190,81 tỷ đồng); lợi nhuận khác giảm lỗ 175,44 tỷ đồng về ghi nhận lỗ 40,79 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Thực tế, lợi nhuận gộp tạo ra 465,46 tỷ đồng, thấp hơn chi phí tài chính 1.061,79 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty có lãi chủ yếu ghi nhận chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp âm.

Công ty thuyết minh trong 6 tháng đầu năm bất ngờ ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu khó đòi 1.030,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 266,1 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lãi trong 6 tháng đầu năm nhưng tới 30/6/2022, tổng lỗ luỹ kế vẫn là 3.938,5 tỷ đồng, bằng 42,5% vốn điều lệ của Công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/9, cổ phiếu HAG đóng cửa giá tham chiếu 12.950 đồng/cổ phiếu.

Hoàng Anh Gia Lai muốn tách bạch nghĩa vụ nợ với HAGL Agrico tại BIDV
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) công bố thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết thoả thuận cam kết với CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư