Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 03:19:55
BIDV chủ động tái cơ cấu
Lê Lan - 23/04/2015 08:43
 
Chung tay góp phẩn ổn định kinh tế vĩ mô là một trong những mục tiêu trọng tâm trong năm 2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Năm 2014, với sự nỗ lực của toàn hệ thống, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xuất sắc hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

Những kết quả này trở thành tiền đề để BIDV tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trong năm 2015, xứng đáng với vai trò là nòng cốt chủ lực, chung tay góp sức bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.

Năm 2015, BIDV định hướng phát triển tín dụng có trọng tâm
Năm 2015, BIDV định hướng phát triển tín dụng có trọng tâm

 

Năm 2015, mặc dù được dự báo có nhiều khởi sắc, song chưa hẳn đã hết khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới và trong nước có triển vọng phục hồi khá nhưng chưa thực sự vững chắc. Kinh tế trong nước vẫn phải xử lý các vấn đề dài hạn như tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh, triển khai đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô.

Riêng với thị trường tài chính ngân hàng, mục tiêu trọng tâm là hoàn thành Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, tích cực triển khai các biện pháp xử lý đưa tỷ lệ nợ xấu toàn ngành dưới 3%, gia tăng tín dụng ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu đạt khoảng 13-15%/năm, song song với việc triển khai các giải pháp ổn định tỷ giá, thị trường vàng và ngoại hối.

Vì vậy, trên cơ sở dự báo và lường đón những khó khăn, thách thức, đồng thời nhận thức được trách nhiệm Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, HĐQT BIDV đã xác định các trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2015. Một trong những mục tiêu là chủ động, tích cực tham gia quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, BIDV sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tái cơ cấu tại Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 đã được NHNN phê duyệt. Quyết liệt thực hiện giải pháp tăng vốn, đồng thời cơ cấu tài sản có, nâng cao hệ số an toàn vốn. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các đơn vị thành viên hoạt động kém hiệu quả/hiệu quả suy giảm. Nỗ lực hoàn thành cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết theo đúng phê duyệt của NHNN. Đặc biệt, năm nay, BIDV sẽ chủ động tham gia quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN.

Bên cạnh đó, năm 2015 cũng được BIDV định hướng phát triển tín dụng có trọng tâm trọng điểm; tiếp tục chỉ đạo tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng lớn như: gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở, chương trình tài trợ vốn 10.500 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2013-2015; chương trình tín dụng phát triển thủy sản theo 67/2014/NĐ-CP; chương trình mở rộng quốc lộ 1A theo thỏa thuận với Bộ Giao thông - Vận tải…

Ngoài ra, một số chỉ tiêu chủ yếu cũng dự kiến được xác định trong ĐHĐCĐ lần này, như: vốn huy động đạt mức tăng trưởng 16,5% trong năm 2015; dư nợ tín dụng tăng 16%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu phấn đấu dưới 2,5%; ROA đạt 0,85%; ROE 14-15% và tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn 9%...

Để thực hiện thành công các mục tiêu đặt ra, BIDV xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2015 và các giải pháp chủ yếu.

Đó là tiên phong, nỗ lực cùng ngành ngân hàng triển khai các định hướng mục tiêu của Chính phủ, thể hiện vai trò là nòng cốt chủ lực, chung tay góp sức bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tham gia tái cơ cấu tổ chức  tín dụng khác theo chỉ đạo của NHNN trong quá trình thực hiện Đề án Tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2; tập trung nguồn vốn đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực được khuyến khích phát triển; tiếp tục triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả,...

Đề cập tới vai trò đi đầu trong thực thi các chính sách của Chính phủ, NHNN, Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà khẳng định, nếu như năm 2014, ngành ngân hàng góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì năm 2015, các ngân hàng có trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. "Vì vậy, cùng với việc thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh của mình, BIDV xác định tiếp tục đóng vai trò là đơn vị tiên phong trong thực hiện các chính sách lớn", ông Trần Bắc Hà cho biết.n

BIDV sẽ bán hết room cho cổ đông ngoại
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào cuối tuần trước, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư